OurLiving AB: Skjuter fram årsstämman, publiceringen av årsredovisningen och kvartalsrapport 1

OurLiving skjuter fram årsstämman som skulle genomförts den 5 juni till den 24 juni. Årsredovisningen offentliggörs senast den 30 maj i stället för den 15 maj. Kvartalsrapport 1 offentliggörs samma datum, d.v.s 30 maj.

Skälet är att ge bolagsrekonstruktionen av OurLiving ytterligare några veckor så att Årsredovisningen och kvartalsrapporten ännu bättre speglar processen. Ny kallelse till årsstämman skickas separat.
 

För ytterligare information:

Henrik Jarl

VD, OurLiving AB                                       

Telefon: 0767-62 13 46                             

E-post: henrik.jarl@ourliving.se
 

Om OurLiving

OurLiving är ett teknikbolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets erbjudande är en digital plattform och app som används inom bygg- och fastighetsindustrin. Plattformen och appen täcker olika tillämpningar som t.ex energivisualisering, kommunikationsmodul, inredningsval, bopärm, ärendehantering och bokningsverktyg.