OurLiving AB: Rekonstruktionsansökan beviljad med utgångspunkt i lönsamhet i Q4

Rekonstruktionsansökan som lämnades in till Malmö Tingsrätt igår är nu beviljad. Ansökan tar utgångspunkt i att nå lönsamhet och positivt kassaflöde i OurLiving under årets sista kvartal.  

Advokat Ola Sellert är utsedd som ansvarig för rekonstruktionen av Bolaget. Rekonstruktionsplanen förväntas ta Bolaget till lönsamhet och positivt kassaflöde under Q4 2024.

Dotterbolaget Boappa, som förvärvades under hösten, är inte berört av rekonstruktionen och utvecklas väl.
 

För ytterligare information:

Henrik Jarl

VD, OurLiving AB                                       

Telefon: 0767-62 13 46                             

E-post: henrik.jarl@ourliving.se
 

Om OurLiving

OurLiving är ett teknikbolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets erbjudande är en digital plattform och app som används inom bygg- och fastighetsindustrin. Plattformen och appen täcker olika tillämpningar som t.ex energivisualisering, kommunikationsmodul, inredningsval, bopärm, ärendehantering och bokningsverktyg.