OurLiving AB: Nytt samarbetsavtal med Bostadsrätterna

OurLivings dotterbolag Boappa har tecknat ett nytt samarbetsavtal med medlemsorganisationen Bostadsrätterna. Boappa är en av Bostadsrätternas mest uppskattade och nyttjade medlemsförmåner.

Parterna är helt överens om att samarbetet har varit väldigt framgångsrikt och ska fortsätta att fördjupas. Det nya avtalet med Bostadsrätterna träder i kraft 1 maj 2024 och innebär att Bostadsrätternas medlemmar får en lätthanterlig tillgång till Boappa och dessutom med en kundspecifik rabatt. Bostadsrätterna är den största organisationen för bostadsrätter i Sverige med ca 9 800 medlemsföreningar. En stor del av verksamheten består i att informera medlemsföreningar om nyheter inom brf-området, ge råd och hålla utbildning för styrelsearbetet.
 

HENRIK JARL, VD OURLIVING KOMMENTERAR:

-"Samarbetet med Bostadsrätterna har varit framgångsrikt och vi vill fördjupa det ytterligare. Vår ambition är att det nya avtalet ger Bostadsrätternas medlemsföreningar ännu fler fördelar och en enkel access till plattformen och samtidigt ger det Boappa fler aktiva föreningar och därmed en ökad fakturering."
 

För ytterligare information:

Henrik Jarl

VD, OurLiving AB                                                    

Telefon: 076 762 13 46                                          

E-post: henrik.jarl@ourliving.se
 

Om OurLiving

OurLiving är ett teknikbolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets erbjudande är en digital plattform och app som används inom bygg- och fastighetsindustrin. Plattformen och appen täcker olika tillämpningar som t.ex energivisualisering, kommunikationsmodul, inredningsval, bopärm, ärendehantering och bokningsverktyg.