OurLiving AB: Genomför besparingsprogram för att nå lönsamhet

OurLiving AB genomför ett besparingsprogram för att nå lönsamhet så snabbt som möjligt.

Besparingsprogrammet genomförs med avsikten att minska organisationen och därmed kostnadsmassan för att nå lönsamhet. Omorganisationen kan komma att omfatta samtliga bolag i koncernen, d.v.s OurLiving, Boappa samt Solarfuture. Kostnadsbesparingarna förväntas inte påverka orderingången eller förväntade intäkter för OurLiving-koncernen.

HENRIK JARL, VD OURLIVING KOMMENTERAR:

-"Vi tror på marknaden för vår Saas-affär, vilket vi ser genom hur Boappa genererar allt mer intäkter och hur vår digitala plattform för solcellsanläggningar tagits emot. Samtidigt är det lågkonjunktur, en tuff marknad och nu helt nödvändigt att hålla nere kostnader för att göra allt för att ta oss mot lönsamhet. Vi är övertygade att vi kan bibehålla förväntade intäkter samtidigt som vi minskar kostnaderna och kommer snabbare mot vårt lönsamhetsmål."
 

För ytterligare information:

Henrik Jarl

VD, OurLiving AB                                    

Telefon: 076 762 13 46                          

E-post: henrik.jarl@ourliving.se
Denna information är sådan information som OurLiving AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 mars 2024 kl. 08:59 CET.  
 

Om OurLiving

OurLiving är ett teknikbolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets erbjudande är en digital plattform och app som används inom bygg- och fastighetsindustrin. Plattformen och appen täcker olika tillämpningar som t.ex energivisualisering, kommunikationsmodul, inredningsval, bopärm, ärendehantering och bokningsverktyg.