OurLiving AB: Årsredovisning 2023

Styrelsen och verkställande direktören avger följande redovisning för räkenskapsåret 2023 

I årsredovisningen 2023 så berättar verkställande direktör, Stina Åkesson om bolagets fokus framåt på digital renodling och lönsamhet i ljuset av den företagsrekonstruktion som Bolaget genomgår efter att ha försatt dotterbolaget Solarfuture i konkurs.  

För komplett årsredovisning, se pdf. 

För ytterligare information: 

Stina Åkesson 

VD, OurLiving AB                                                     

Telefon: 0706-38 33 88                                           

E-post: stina.akesson@ourliving.se 

Om OurLiving 

OurLiving är ett teknikbolag inom digitalisering av fastigheter och boende. Grunden i bolagets erbjudande är en digital plattform och app som används inom bygg- och fastighetsindustrin. Plattformen och appen täcker olika tillämpningar som t.ex energivisualisering, kommunikationsmodul, inredningsval, bopärm, ärendehantering och bokningsverktyg.  

Denna information är sådan information som OurLiving AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 30 maj 2024 kl. 11:00 CET.