My Beat AB uppnår betydligt förbättrad lönsamhet och kraftig skuldnedskrivning.

My Beat AB ("MyBeat" eller "Bolaget") genomför en omfattande omstrukturering av sin affärsverksamhet genom att omorganisera sin produktportfölj og endra prismodellene. MyBeat har också förhandlat fram nya avtal med de tidigare ägarna av Karma Mobil, som MyBeat förvärvade 2023 slik att skulden minskas med 4,3 MSEK.Resultatet av dessa åtgärder är att MyBeat väsentligen ökar sin lönsamhet och samtidigt förbereder sig för en ny fas i bolagets utveckling

My Beat genomför en omfattande omstrukturering av sin affärsverksamhet genom att omorganisera sin produktportfölj. Alla kunder har erbjudits övergång till nya produkter som möter marknadens efterfrågan på större datamängder och 5G-hastighet till konkurrenskraftiga villkor, kombinerat med utmärkt personlig kundservice. 

MyBeat har också förhandlat fram nya avtal med de tidigare ägarna av Karma Mobil, som MyBeat förvärvade 2023. Efter förvärvet hade MyBeat en skuld till de tidigare ägarna på 5,2 MSEK. Denna skuld har nu omförhandlats så att den minskas med 4,3 MSEK. En del av denna minskning är kopplad till att Advisum AS, ägt av Olav Kalve (styrelseordförande), som skall utställa en garanti på 0,46 MSEK senast den 30 juni. Den totala restskulden efter skuldomvandlingen är på 0,89 MSEK, varav 0,46 MSEK av detta ska omvandlas till aktier vid en framtida publik emission. Den verkliga restskulden är därmed 0,43 MSEK, ner från 5,2 MSEK. Detta utgör en betydande lättnad på  bolagets skuldbörda, vilket leder till minskade finansiella kostnader och ökat ekonomiskt handlingsutrymme. 

Resultatet av dessa åtgärder är att MyBeat väsentligen ökar sin lönsamhet och samtidigt förbereder sig för en ny fas i bolagets utveckling. Prognoser visar att från juni 2024 kommer MyBeat att visa ett positivt EBIT-resultat och positivt EBITDA under hösten. 

Styrelseordförande i MyBeat, Olav Kalve, uttrycker stor tillfredsställelse med utvecklingen i MyBeat och är mycket glad över att bolaget har kunnat genomföra åtgärderna för att kraftigt minska bolagets skuldsättning. Han ser fram emot att utnyttja det ekonomiska handlingsutrymmet detta ger för vidare tillväxt och lönsamhet i MyBeat. 

Olav Kalve 
Styrelseordförande, My Beat AB 
+47 90 69 29 93 
olav@advisum.no 
www.mybeat.se