My Beat AB: My Beat stärker sitt engagemang för säkerhet, ingår strategiska avtal.

My Beat AB har ingått två nya samarbetsavtal med Monitum och F-Secure för att förbättra utbudet av tjänster till sina kunder. Dessa samarbeten möjliggör tillhandahållandet av avancerade tjänster för digital säkerhet, vilket ökar mervärdet och den digitala säkerheten för nya och befintliga kunder. Företaget förväntar sig att de nya tjänsterna kommer att bidra till en ökad omsättning med ca 2.0 msek tillsammans med goda marginaler innevarande bokslutsår.

I en tid då digitala hot och identitetsstölder blir allt vanligare, strävar My Beat AB efter att erbjuda sina kunder de mest pålitliga och effektiva säkerhetslösningarna för kundernas digitala närvaro. Genom att utöka sitt tjänsteutbud med de nya partnerskapen säkerställer My Beat AB att deras kunder får tillgång till den senaste tekniken inom digital säkerhet.

My Beat AB har ingått ett nytt avtal med Monitum AB som omfattar tjänster och stöd för framtagandet av My Beats egna identitetsskydd med kreditbevakning, för att motverka identitetsstölder. Monitum tillhandahåller även hosting av tjänster som skapar möjlighet till framtagandet av en Smart brandvarnare som med stöd av sim-kort utför direktlarm till larmcentral vid brand. Detta initiativ är utformat för att skapa trygghet och säkerhet för MyBeats kunder både digitalt och i hemmet. Produkterna kommer tillhandahållas i My Beats varumärke.

My Beat AB har även förnyat och utökat sitt samarbete med den befintliga partnern F-Secure, en ledande leverantör av internetsäkerhet. Genom detta samarbete kommer My Beat AB att fortsätta erbjuda robusta internetsäkerhetslösningar som skyddar kundernas enheter och personuppgifter från olika cyberhot och aktiviteter på webben.

Erik Vennerlund, Försäljningschef på My Beat, säger följande: "Vi är glada över att kunna erbjuda bra tjänster som skapar mervärden för våra kunder i sin digitala vardag. Våra samarbeten med Monitum och F-Secure är en del av vår pågående satsning för att leverera fler högkvalitativa tjänster tillsammans med våra mobilabonnemang i den pågående tillväxtresan."

My Beat AB planerar att fortsätta utforma produktportföljen med fler innovativa lösningar för att hålla sina kunder uppdaterade i en ständigt föränderlig digital miljö.

Kontaktinformation:
Olav Kalve
E-post: Olav.Kalve@advisum.no
Telefon: +47 906 92 993