My Beat AB: My Beat – Omstrukturering kan ge lyft – Mangold Insight Analys

Mangold uppdaterar sin syn på mobiloperatören My Beat efter det fjärde kvartalet, bolaget har brutet räkenskapsår. My Beat är en mobiloperatör som stävar efter att vara den enkla mobiloperatören främst genom att erbjuda personlig kundservice. My Beats intäkter uppgick till 2,8 (2,1) miljoner kronor under det fjärde kvartalet, vilket motsvarar en tillväxt om  33 procent. För räkenskapsåret 23/24 uppgick intäkterna till 11,4 (7,5) vilket motsvarar en tillväxt om 51 procent.

My Beat har genomfört en total omstrukturering av organisationen. Bolaget har främst breddat sin målgrupp från seniorer till en allmän publik samt ändrat sin försäljningsstrategi till telemarketing. Preliminära resultat för maj 2024 bekräftar effekten av de åtgärder som styrelsen och ledningen för My Beat har genomfört. Bolaget levererde för första gången ett positivt EBIT på månadsbasis i maj. Dessutom har My Beat sett en ökning av kundbasen med fem procent under samma månad, där majoriteten av kunderna väljer en bindningstid på två år. 

Mangold höjer riktkursen till 0,75 (0,70) kronor per aktie vilket motsvarar en uppsida om 25 procent. Mangold räknar med högre intäkter och att bolaget når lönsamhet snabbare än vad Mangold tidigare prognotiserat. Vår DCF-modell har vid olika scenarion visat ett värdespann mellan 0,43 och 1,11 kronor per aktie.