My Beat AB: My Beat omstrukturerar: Bästa månadsresultat i bolagets börshistoria med positiv EBIT och EBITDA.

Preliminära resultat för maj månad bekräftar effekten av de åtgärder som styrelsen och ledningen för My Beat genomfört. Bolaget levererar positiv EBIT och EBITDA för första gången i bolagets börshistoria, omsättningen växer med 42% och bruttovinsten växer med 1 880% jämfört med samma period 2023. Detta är resultatet av kraftiga förändringar av organisation, priser och produktportfölj. Dessutom kan My Beat informera om 5% ökning av kundbasen under samma månad, samt att majoriteten av kunderna väljer en 2-årig bindningstid.

I samband med emissionen i juni 2023 tillträdde Advisum AS posten som största ägare och har tillsammans med nya ägare tagit över förvaltningen av My Beat. I det sammanhanget inledde styrelsen en total omstrukturering av bolaget. Detta har resulterat i helt ny ledning, förstärkning av kapitalet, minskning av skuldbördan, ny produktportfölj med 5g, nya prismodeller, integration av säljbolaget och total omstrukturering av försäljningsstrategin. Maj månad 2024 är den första månaden då dessa åtgärder träder i kraft. Därmed är maj månaden som kan ge första svaret på den totala omstrukturering som genomförts och styrelsen är mycket nöjd med vad den nya ledningen har levererat.

Nyckeltalen visar att bruttovinsten ökar markant och har gett det planerade utrymmet för andra omstruktureringar och bemanningsförändringar, bland annat att sätta upp en mycket effektiv säljorganisation som markant ökar kundtillväxten redan den första månaden teamet är på jobbet. Försäljningsorganisationen har även visat prov på skalbarhet, flexibilitet och hög kundnöjdhet.

maj 2023 maj 2024 Förbättring
Totala intäkter 978K 1 388K 42 %
Bruttoresultat 41K 812K 1 880 %
EBITDA -358K 223K 581K
Antal anställda 3 16 433 %
EBIT -395K 66K 461K

My Beat har satt upp som mål att öka omsättningen med 100% detta räkenskapsår jämfört med förra året och samtidigt leverera ett positivt EBITDA-resultat. Maj är räkenskapsårets första månad för My Beat och resultatet bekräftar att bolaget gör goda framsteg för att nå detta mål.

Vi hänvisar även till pressmeddelandet 10 juni 2024 om den framgångsrika integrationen av säljbolaget. Integrationen av detta företag är en stark drivkraft för den tillväxt My Beat kommer att skapa framöver. Styrelsen kommer därför att överväga att påskynda slutet av "Try-And-Buy"-processen genom att slutföra förvärvet.

Webinar för investerare och preliminära resultat för juni

My Beat kommer att bjuda in till ett webinar den 09 juli 2024 där vi kommer att presentera lite djupare hur den nya affärsmodellen fungerar och vi kommer att ge marknaden preliminära resultat för juni. Frågor kan ställas via länken som kommer på vår hemsida och under webinariet. Mer information kommer i ett pressmeddelande nästa vecka och kommer att läggas ut med en länk till webinariet på vår hemsida

Resultaten kommenteras av företaget enligt följande:

Jens Pettersson, T-VD konstaterar: "Jag är mycket nöjd med effekten av de åtgärder styrelsen vidtagit, och är imponerad av hur organisationen klarar av att genomföra så omfattande förändringar på den tid som finns."

Olav Kalve, styrelseordförande, konstaterar: "Styrelsen är mycket nöjda med utvecklingen i My Beat, och hur den nya ledningen tillsammans med resten av organisationen har kunnat hantera de stora förändringar som har nu genomförts. Företaget är nu unikt positionerat för att hantera de stora utmaningar som ligger framför oss för den fortsatta tillväxten och expansionen av produktportföljen.

För mer information, vänligen kontakta:
Olav Kalve, Styrelseordförande
E-post: olav.kalve@advisum.no
Telefon: +47 906 92 993

Om My Beat AB
MyBeat är en svensk fristående mobiloperatör. Bolaget erbjuder mobiltelefoni och mobilt bredband med 5g uppkoppling för privatpersoner i Sverige till konkurrenskraftiga priser utan att göra avkall på servicenivå. MyBeat har ett starkt fokus på att ge kunderna en bra produkt tillsammans med den bästa servicen och har därför en kundtjänst som alltid är lätt att nå, både via telefon och epost.