My Beat AB: My Beat flyttar fram publiceringen av delårsrapport Q3 23/24

Styrelsen i My Beat AB ("Bolaget") har beslutat att flytta fram tidpunkten för publicering av delårsrapporten för det tredje kvartalet 2023/2024 till den 25 mars 2024, istället för den 15 mars 2024 som tidigare kommunicerats. Anledningen är att Bolaget behöver mer tid för att sammanställa de finansiella siffrorna.