Move About Group (MOV) offentliggör siffror för Q4 2023: fortsatt avveckling samt ansträngd likviditet

Under det fjärde kvartalet såldes den svenska verksamheten till OKQ8 och aktiviteten präglades av att finna en ny ägare till Move Abouts tyska dotterbolag . Skulderna reducerades men likviditeten är alltjämt ansträngd. Styrelsens strategi att avveckla bolaget och ingå i frivillig likvidation fortlöper.

Under det fjärde kvartalet såldes den svenska verksamheten till OKQ8 och aktiviteten präglades av att finna en ny ägare till Move Abouts tyska dotterbolag . Skulderna reducerades men likviditeten är alltjämt ansträngd. Styrelsens strategi att avveckla bolaget och ingå i frivillig likvidation fortlöper.

 

SEK'000

2023 Q4

2022 Q4

2023

2022

Totala Intäkter

-

 5 104

6 695

 18 814

Bruttovinst

-195

 -2 349

544

 -3 975

EBITDA

-3 564

-14 484

-18 665

-38 929

EBIT

-3 564

-14 488

-18 672

-38 947

Res. avvecklad verksamhet

11 849

-15 092

2 308

-36 599

 

 

Sifforna för det fjärde kvartalet har redovisats enligt IFRS 5 beträffande avvecklade eller verksamheter som planeras avvecklas på separat rad i bolagets resultaträkning för både 2022 och 2023. Därav redovisas ingen operativ verksamhet i Svergie eller Tyskland i tabellen ovan. Det norska bolaget redovisas till och med Q2 2023 samt för 2022. För kvartal 4 2023 ingår en nedskrivning av goodwill om 16 MSEK. För mer information hänvisas till bolagets kvartalsrapport.

 

Under det fjärde kvartalet övergick Move About's svenska verksamhet till OKQ8. Samtlig personal i de svenska verksamheterna följde med till OKQ8 och alla avtal överfördes till OKQ8 under kvartalet. Verksamheten drivs nu med samma kompetenta personal från kontoret i Göteborg som förut men med nya starka ägare och långsiktig agenda att utveckla affären.

Den tyska verksamheten utvecklades positivt i takt med att flera av de stora kontraktsvinsterna tidigare under året öppnat för trafik. Resultaten är dock ännu inte positivt på sista raden, vilket innebär att bolaget behöver starkare ägare som kan ta bolaget vidare. Som framgår av pressmeddelande från den 22 mars 2024 är bolaget i långt gångna förhandlingar om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal avseende avyttring av samtliga aktier i det tyska dotterbolaget.  

" Vi har nu inlett en dialog med ledningspersoner i den tyska verksamheten (mobileeee) samt lånefinansiären till mobileeee's elbilsflotta om ett övertagande av verksamheten. Vi hoppas på detta sätt kunna reducera vår balansräkning ytterligare samt ge det tyska bolaget en möjlighet att fortsätta sin positiva trend med nya ägare. Styrelsens strategi att avveckla Move About fortsätter således och vi hoppas snart komma tillbaka med mer nyheter kring försäljningen. Nästa steg för Move About är att initiera processen för att ansöka om frivillig likvidation. En eventuell RTO (reverse takeover) är möjligt även under en sådan process", säger Olof Jonasson, vd för Move About Group AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Olof Jonasson, VD på Move About Group AB (publ.)
olof.jonasson@moveaboutgroup.com
Mob: +46790683811

Denna information är information som Move About Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2024, kl. 08.00.

Certified Adviser 
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-post: ca@mangold.se

Om Move About Group AB
Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp. Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov. Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag cirka 10 000 användare på sin plattform och över 250 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Tyskland.

Länkar

Delårsrapport för Move About Group AB kvartal 4 2023

Bifogade filer

Move-About-Group-Q4-Interim-Report-2023-Final.pdf