Move About Group (MOV) offentliggör siffror för Q1 2024. Fortsatt avveckling samt ansträngd likviditet.

Under det fjärde kvartalet präglades aktiviteten av att slutföra försäljningen av Move Abouts tyska dotterbolag (Mobileeee). Avyttringen förväntas inte ge koncernen något kapitaltillskott, men reducerad skuldbörda då Mobileeee's bilfinansiering (om ca 2,2 MEUR) följer med till de nya ägarna. Det är styrelsens förhoppning att transaktionen kan slutföras under det andra kvartalet 2024. Styrelsens strategi att därefter avveckla bolaget och ingå i frivillig likvidation fortlöper.

Under det fjärde kvartalet präglades aktiviteten av att slutföra försäljningen av Move Abouts tyska dotterbolag (Mobileeee). Avyttringen förväntas inte ge koncernen något kapitaltillskott, men reducerad skuldbörda då Mobileeee's bilfinansiering (om ca 2,2 MEUR) följer med till de nya ägarna. Det är styrelsens förhoppning att transaktionen kan slutföras under det andra kvartalet 2024. Styrelsens strategi att därefter avveckla bolaget och ingå i frivillig likvidation fortlöper.

 

SEK'000

2024 Q1

2023 Q1

2023

Totala Intäkter

 

 1 099

4 855

6 695

Bruttovinst

 

 632

-695

544

EBITDA

 

-1 832

-6 262

-18 666

EBIT

 

-1 832

-6 266

-18 672

Res. avvecklad verksamhet

 

-1 354

-4 521

2 308

 

 Sifforna för det första kvartalet har redovisats enligt IFRS 5 beträffande avvecklade eller verksamheter som planeras avvecklas på separat rad i bolagets resultaträkning för både 2023 och 2024. Därav redovisas ingen operativ verksamhet i Sverige eller Tyskland i tabellen ovan. Det norska bolaget redovisas till och med Q2 2023. För mer information hänvisas till bolagets kvartalsrapport.

Den tyska verksamheten är ännu inte positivt på sista raden, vilket innebär att bolaget behöver starkare ägare som kan ta bolaget vidare. Som framgår av pressmeddelande från den 22 mars 2024 är bolaget i långt gångna förhandlingar om att ingå ett aktieöverlåtelseavtal avseende avyttring av samtliga aktier i det tyska dotterbolaget.  

 Försäljningen har dragit ut på tiden då affären är komplex med finansiering av fordon i koncernbolaget som skall överföras till de nya ägarna när väl transaktionen äger rum, bolagets förhoppning är emellertid att stänga transaktionen under innevarande kvartal.

Bolagets likvida ställning är pressad och en eventuell försäljning av det tyska dotterbolaget kommer inte medföra kapitaltillskott till koncernen, men väl en minskad skuldbörda då bilfinansieringen följer med till de nya ägarna. Nästa steg för Move About är att initiera processen för att ansöka om frivillig likvidation. För att en sådan skall kunna genomföras kommer bolaget söka frivilligt ackord hos de leverantörer som har fordringar på bolaget. En eventuell RTO (reverse takeover) är möjligt även under en frivillig likvidation.

Olof Jonasson, VD på Move About Group AB (publ.)
olof.jonasson@moveaboutgroup.com
Mob: +46790683811

Denna information är information som Move About Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 maj 2024 kl. 12.00.

Certified Adviser 
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-post: ca@mangold.se

Om Move About Group AB
Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp. Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov. Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag cirka 10 000 användare på sin plattform och över 240 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Tyskland.

Bifogade filer

Move-About-Group-Q1-Interim-Report-2024-Final.pdf