Move About Group AB offentliggör årsredovisning för 2023

Move About Group AB:s årsredovisning för perioden 1 januari 2022 - 31 december 2023 finns nu tillgänglig som bifogat dokument samt på bolagets hemsida www.moveaboutgroup.com/investor-relations/.

Olof Jonasson, CEO, Move About Group AB
Email: olof.jonasson@moveaboutgroup.com
+46790683811

Certified Adviser
Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 1550 och på e-post ca@mangold.se.

Denna information är information som Move About Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 juni 2024 kl. 23.15.

Om Move About Group AB
Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp. Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov. Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag cirka 10 000 användare på sin plattform och över 800 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Tyskland.

Bifogade filer

Move-About-Group-Arsrapport-2023-Final.pdf