Move About Group AB (MOV) lämnar information om nära förestående avyttring av Mobileeee i Tyskland

 

 

Aktieöverlåtelseavtal mellan Move About AS och effimo GmbH

Som tidigare kommunicerat och på samma villkor är Move About Group AB nära att sluta avtal beträffande försäljning av bolagets 72,8% ägandedel i koncernens tyska dotterbolag. Förvärvare av samtliga aktier i Move About Verwaltungs GmbH och 17 243 aktier i mobileeee GmbH är effimo GmbH, ett bolag kontrollerat av Michael Lindhof, tidigare majoritetsägare i mobileeee GmbH. Köpeskillingen uppgår till EUR 15 400 och har fastställds genom en förhandling mellan parterna på armlängds avstånd och med beaktande av att mobileee GmbH övertar Bolagets lånefacilitet om EUR 2,2 miljoner i samband med tillträdet. Affären beräknas signeras i närtid.

Aktieöverlåtelseavtal mellan Move About AS och tidigare ägare av mobileeee GmbH.

Förvärvare av övriga 26 372 aktier i mobileeee GmbH är Michael Lindhof tillsammans med övriga tidigare ägare av mobileeee GmbH ("Köparna"). Köpeskillingen har fastställts genom en förhandling på armlängds avstånd och regleras genom en vederlagsfri riktad indragning av de aktier i Bolaget som Köparna erhöll som betalning i samband med Move About AS förvärv av mobileeee GmbH.

Styrelsens överväganden

Avyttringen av Dotterbolagen är en del av den strategiska översyn av Bolagets verksamhet i Tyskland som Bolaget offentliggjorde i mars 2024. Utöver köpeskillingen om EUR 15 400 kommer avyttringen inte tillföra någon likviditet till koncernen men är att anse som fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare med anledning av att Bolagets lånefacilitet om 2,2 MEUR övertas av mobileeee GmbH i samband med tillträdet. Transaktionen är enligt styrelsen det bästa alternativt för Bolaget och därmed Bolagets aktieägare.

Styrelsen bedömer att de förhandlade villkoren för respektive överlåtelse, inklusive köpeskillingen, är marknadsmässiga och att aktieöverlåtelseavtalen i övrigt innehåller sedvanliga villkor. Styrelsen föreslår därför att extra bolagsstämman godkänner överlåtelserna enligt aktieöverlåtelseavtalen.

Eftersom köparna är ledningspersoner och minoritetaktieägare och närstående till Bolaget enligt de s.k. Leo-reglerna i 16 kap. aktiebolagslagen (2005:551) har försäljningen av Dotterbolagen gjorts villkorat av bolagsstämmans godkännande. För giltigt beslut i enlighet med detta förslag krävs biträde av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman. Kallelse till stämman publiceras inom kort.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Olof Jonasson, VD på Move About Group AB (publ.)
olof.jonasson@moveaboutgroup.com
Mob: +46790683811

 

Om Move About Group AB
Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp. Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov. Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag cirka 70 000 användare på sin plattform och över 250 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Tyskland.

Bifogade filer

Move-About-intention-om-avyttring-av-mobileeee-PM.pdf