Miris Holding: UAB Women & Infants Center investerar i Miris HMA®

Miris har mottagit en order på ett Miris HMA®-paket från UAB Women & Infants Center, Alabama, USA. Ordern har ett initialt värde om ca 500 000 SEK med beräknade årliga återkommande intäkter om ca 30 000 SEK.

UAB Women & Infants Center, som är del av UAB Medical Center som ligger i Birmingham, Alabama, USA, har inkommit med en order på ett Miris HMA® paket. Neonatalvårdsavdelningen vid UAB är ett av endast 18 NIH (National Institute of Health) Neonatal Research Network Clinical Centers i USA och behandlar varje år ca 1 300 patienter.  

Utrustningen ska installeras på Sjukhusets "Infant Nutrition Service Center". På centret drivs forsknings- och kvalitetsförbättringsprojekt för att koordinera nutritionspraxisen över sjukhusets neonatala enheter. Idag pågår bland annat forskningsprojekt med fokus på optimering av kvantitativ och kvalitativ tillväxt hos förtidigt födda barn för att minska risken för försämrad hjärnutveckling.

"Detta är den första Miris HMA som installeras i Alabama och Miris HMA finns nu i 32 av USA:s delstater" säger Marie Ekholm, Sälj och Marknadschef på Miris. "Utöver att Infant Nutrition Service Centret vid UAB säkerställer att de prematura barnen som vårdas på något av UABs sjukhus får den bästa möjliga nutritionsvården bedrivs här också högkvalitativ forskning inom vårt fokusområde. Att Miris HMA nu blir ett verktyg i deras arsenal är av stor vikt för Miris fortsatta utveckling av USA marknaden" avslutar Marie.

Affären har ett initialt värde om ca 500 000 SEK med beräknat årliga intäkter om ca 30 000 kr.