Miris Holding: Miris tidigarelägger offentliggörande av kvartalsrapport och senarelägger publicering av årsredovisning och årsstämma

Med anledning av den pågående företrädesemissionen i Miris Holding AB har bolaget beslutat att tidigarelägga publiceringen av kvartalsrapporten för perioden januari - mars 2024. Tidigareläggningen sker för att bolagets aktieägare och övriga intresserade investerare skall ha tillgång till så aktuell information som möjligt om bolaget under teckningsperioden. För att kunna prioritera färdigställandet av kvartalsrapporten har styrelsen beslutat att senarelägga årsredovisningen för 2023 och årsstämman.

Uppdaterad finansiell kalender
2024-04-22: Publicering av Q1-rapport 2024
2024-05-21: Publicering av Årsredovisning 2023
2024-06-12: Årsstämma i Miris Holding AB
  
Information om Företrädesemissionen finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.mirissolutions.com, samt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se, och på miris.emissionsinfo.se. Teckningsperioden för Företrädesemissionen löper till och med den 30 april 2024. Den uppdaterade finansiella kalendern finns på bolagets hemsida. Kvartalsrapporten kommer finnas på bolagets hemsida www.mirissolutions.com.