Miris Holding: Miris meddelar nytt datum för offentliggörande av boskutskommuniké för fjärde kvartalet 2023

Miris Holding AB (publ) ("Miris" eller "Bolaget") har idag beslutat att senarelägga offentliggörandet av kvartalsrapporten för fjärde kvartalet 2023 till den 15 februari 2024.

Styrelsen i Bolaget har beslutat att senarelägga offentliggörandet av kvartalsrapporten för det fjärde kvartalet 2023 till den 15 februari 2024. Tidigare planerat datum för offentliggörande var den 5 februari 2024. Den uppdaterade finansiella kalendern finns på Bolagets hemsida. Bokslutskommunikén kommer finnas på Bolagets hemsida www.mirissolutions.com.