Miris Holding: Miris meddelar att nyckelpersoner ur bolagets ledning ansöker om att teckna units utan företräde i pågående företrädesemission

Miris Holding AB (publ) ("Miris" eller "Bolaget") meddelar härmed att nyckelpersoner ur Bolagets ledning ansöker om att teckna units för cirka 1,2 MSEK utan företräde i pågående företrädesemission. Tecknarna är Bolagets VD Camilla Myhre Sandberg och Sales and Marketing Director Marie Ekholm. Totalt har de ansökt om att teckna 857 142 units, motsvarande 1,2 MSEK i den pågående företrädesemissionen. Teckningsperioden för företrädesemissionen avslutas idag fredag den 10 maj 2024.

"Att vår VD Camilla Myhre Sandberg och Sales and Marketing Director Marie Ekholm, som båda arbetat länge i Bolaget och är aktieägare sedan tidigare, nu väljer att i större poster ansöka om att teckna units utan företräde i företrädesemissionen, och därmed potentiellt väsentligt utöka sitt ägande i Miris, är förtroendeingivande och visar på ledningens starka tilltro till den kommande strategiresan. Den nya strategin har redan börjat och återspeglas i ökad försäljning av förbrukningsartiklar, snabb ökning av offertförfrågningar och inte minst konvertering till flertalet nya ordrar och installationer. Camilla och Marie blir, om de erhåller tilldelning, tillsammans med mig, en av de större aktieägarna i Miris och visar på att de delar den vision vi har för Miris framöver", säger styrelsens ordförande Ingemar Kihlström.

Teckning utan företräde kan även göras via Aqurat Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se

Information om Företrädesemissionen finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.mirissolutions.com, samt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se. Kvartalsrapporten för perioden januari - mars 2024 och tidigare finansiella rapporter finns på bolagets hemsida www.mirissolutions.com.