Miris Holding: Miris förlänger teckningsperioden för bolagets pågående företrädesemission

Styrelsen för Miris Holding AB (publ) ("Miris" eller "Bolaget") har idag beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående företrädesemissionen av units till och med fredagen den 3 maj 2024.

Styrelsen i Miris beslutade den 29 februari 2024, villkorat av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, om en företrädesemission av units om lägst cirka 10,7 MSEK och högst cirka 26,8 MSEK ("Företrädesemissionen"). Extra bolagsstämma den 4 april 2024 godkände emissionsbeslutet. Styrelsen i Bolaget äger enligt emissionsbeslutet rätt att förlänga teckningstiden och har idag beslutat om förlängning av denna till fredagen den 3 maj 2024. Förlängningen gäller teckning såväl med som utan företrädesrätt.

Syftet med förlängningen är att Bolagets aktieägare och övriga intresserade investerare skall få möjlighet att ta till sig all tillgänglig information om Bolaget innan beslut om teckning tas. I och med att Bolaget publicerade sin kvartalsrapport för perioden januari - mars 2024 under teckningsperioden och då tisdagen den 30 april är halvdag önskar Bolaget att säkerställa att det finns tillräcklig tid för alla potentiella investerare att ta del av informationen. Eftersom den 1 maj är en helgdag har styrelsen ansett det lämpligt att förlänga teckningstiden till fredagen den 3 maj 2024.

Handeln med uniträtter avslutades den 25 april och kommer inte att återupptas. 

Uppdaterad kalender:
2024-04-25: Handeln med uniträtter avslutades
2024-05-03: Teckningsperioden i den pågående Företrädesemissionen avslutas
Omkring 2024-05-08: Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen
  
Information om Företrädesemissionen finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.mirissolutions.com, samt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se, och på miris.emissionsinfo.se. Kvartalsrapporten för perioden januari - mars 2024 och tidigare finansiella rapporter finns på bolagets hemsida www.mirissolutions.com.