Miris Holding: Miris förlänger teckningsperioden för bolagets pågående företrädesemission

Styrelsen för Miris Holding AB (publ) ("Miris" eller "Bolaget") har idag beslutat att förlänga teckningstiden i den pågående företrädesemissionen av units till och med måndagen den 6 maj 2024.

Styrelsen i Miris beslutade den 29 februari 2024, villkorat av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande, om en företrädesemission av units om lägst cirka 10,7 MSEK och högst cirka 26,8 MSEK ("Företrädesemissionen"). Extra bolagsstämma den 4 april 2024 godkände emissionsbeslutet. Styrelsen i Bolaget äger enligt emissionsbeslutet rätt att förlänga teckningstiden och har idag beslutat om förlängning till måndagen den 6 maj 2024. Förlängningen gäller teckning såväl med som utan företrädesrätt.

Bolaget för en aktiv dialog med ett antal potentiella intressenter om teckning utan företrädesrätt och syftet med förlängningen är att ge ytterligare tid för en sådan dialog.

Teckning utan företräde kan också göras via Aqurat Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se

Handeln med uniträtter avslutades den 25 april och kommer inte att återupptas.

Uppdaterad kalender:
2024-04-25: Handeln med uniträtter avslutades
2024-05-06: Teckningsperioden i den pågående Företrädesemissionen avslutas
Omkring 2024-05-10: Beräknad dag för offentliggörande av utfallet i Företrädesemissionen

Information om Företrädesemissionen finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.mirissolutions.com, samt på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida www.aqurat.se. Kvartalsrapporten för perioden januari - mars 2024 och tidigare finansiella rapporter finns på bolagets hemsida www.mirissolutions.com.