Mantex presenterar bolaget och dess teknologi vid Mangold Insights investerardag den 6 mars

Mantex AB kommer att presentera bolaget och dess ledande röntgenteknologi för biomassa vid Mangold Fondkommissions investerardag Mangold Insights den 6 mars. För presentationen svarar bolagets försäljnings- och marknadschef Martin Frid som bland annat kommer att berätta varför Mantex produkter FlowScanner och Biomass Analyzer spelar en viktig roll för den pågående hållbarhetsomställningen.

Baserat på sin egenutvecklade röntgenteknologi har Mantex utvecklat två produkter som kan bidra till ökad effektivitet inom industrier som framställer träbaserade, förnyelsebara material samt bioenergi.

I takt med att fossilbaserade material av hållbarhetsskäl ersätts av material baserade på förnyelsebar träfiber, ökar behovet av större och mer effektiva massabruk världen över. För att framställningen av massa skall bli så effektiv som möjligt behöver de här bruken noga analysera inkommande råmaterial innan processen startar. De metoder som traditionellt använts för detta är omständliga och tidsödande och en analys som tidigare tagit upp till två dygn kan med hjälp av Mantex teknologi klaras på bara några minuter. På köpet får användaren mycket mer exakt information kring materialets egenskaper vilket ökar effektiviteten i efterföljande processer.

Massabruk som använder Mantex FlowScanner har kunnat rapportera om stora kostnadsbesparingar till följd av kraftigt förbättrad effektivitet. Sammanlagt har Mantex sålt 12 stycken FlowScanner som antingen redan används eller är på väg att börja användas på olika bruk världen över.

Mantex andra produkt, Mantex Biomass Analyzer, har utvecklats för att kunna mäta centrala aspekter av biomassa med sikte framför allt på att möta behoven inom bioenergibranschen. Biomass Analyzer erhöll under hösten 2023 typgodkännande för mätning av fukthalt i sågverksflis och sågspån och används idag av pappersbruket Waggeryd Cell samt utvärderas av ett flertal andra pappersbruk, däribland Holmen Braviken och Billerud.

För att bredda kundbasen pågår inom Mantex nu ett intensivt utvecklingsarbete för att maskinen skall erhålla typgodkännande även för mer komplexa material såsom grot (grenar och toppar) samt stamvedsflis. I nästa steg är målet att maskinen även skall erhålla typgodkännande för mätning av askhalt samt energiinnehåll vilket är avgörande för att kunna adressera den stora bioenergimarknaden. Sedan tidigare har Mantex kommunicerat att det globalt finns cirka 1 500 bioenergianläggningar som skulle ha stor nytta av en sådan maskin och därmed vara potentiella kunder.

Mangold Insights Investerardag arrangeras i Mangolds lokaler på Nybrogatan 55 i Stockholm den 6 mars.
Mantex Martin Frid kommer att stå på scen kl. 14.00.

Eventet kan även följas live via länken nedan.

https://www.youtube.com/watch?v=ig6sYRPoTC4

För mer information, vänligen kontakta:

Max Gerger, CEO
+46 70 012 35 72 eller max.gerger@mantex.se

Om Mantex

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North Growth Market och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission.

Bifogade bilder

Martin Frid Chief Commercial Officer Mantex

Bifogade filer

Mantex presenterar bolaget och dess teknologi vid Mangold Insights investerardag den 6 mars