Mantex JV-bolag ATAB levererar FlowScanner 3000 till massabruket Suzano Cerrado i Brasilien

Mantex AB samriskbolag Andritz Technologies AB har i dagarna levererat den större FlowScanner FS 3000 som sedan tidigare beställts av det nyuppförda massabruket Suzano Cerrado i Brasilien. Installation sker under andra kvartalet i år medan integration i brukets löpande produktion beräknas ske under det andra halvåret 2024.

FS 3000 är den största modellen av FlowScanner och har utvecklats för att möta behoven hos den nya och större typ av massabruk som nu uppförs på flera håll i världen.

”Ökat intresse för förnyelsebara och träfiberbaserade produkter leder till större bruk och ett behov av större maskiner”, säger Max Gerger, vd för Mantex AB.
 
Den aktuella maskinen beställdes våren 2022 och är en vidareutveckling av FlowScanner XXL som tidigare sålts i två exemplar till den brasilianska massakoncernen Bracells bruk i Lencois Paulista. FlowScanner XXL har nu döpts om till FS 2000 och säljs parallellt med FS 3000. Siffran 2000 respektive 3000 anger bredden på de band för materialflöden som maskinen klarar, 2 respektive 3 meter.
 
Massabruket Suzano Cerrado ingår i en brasiliansk koncern som är en av världens största massaproducenter och är ett bruk av den större typ som det just nu byggs ett flertal av runt om i världen.
 
”Behovet av att av hållbarhetsskäl fasa ut oljebaserade material som olika plaster ökar Intresset för förnyelsebara material som framställs utifrån träfiber. Det är en utveckling som leder till byggandet av fler och större massabruk och därmed till ett ökat intresse för en större modell av FlowScanner”, säger Max Gerger, vd för Mantex AB.
 
I samband med beställningen till Suzano Serrado erhölls också en beställning på en FS 3000 från ett indonesiskt bruk ingående i massbrukskoncernen Oki. Den maskinen har ännu inte färdig för leverans men Mantex räknar med att den kommer att kunna installeras under det fjärde kvartalet i år.
 
FlowScanner är utvecklad av Mantex och bygger på bolagets unika röntgenteknologi, men marknadsförs och säljs av joint venture-bolaget Andritz Technologies AB, ATAB, som ägs till 49 procent av Mantex och 51 procent av det globala processindustriföretaget Andritz. Andritz är en ledande leverantör av maskiner till världens massabruk och har såväl ingående kunskap om processtyrning som ett världsomspännande försäljnings- och servicenätverk.
 
Intresset för FlowScannern är stort bland massatillverkare världen över, men eftersom den vänder sig till stora processindustrier handlar det om betydligt större åtaganden och därmed också betydligt längre affärsprocesser. Totalt har det sålts tolv stycken FlowScanner till kunder runtom i världen, samtliga kommunicerade sedan tidigare.

För mer information, vänligen kontakta:

Max Gerger, CEO
+46 70 012 35 72 eller max.gerger@mantex.se

Om Mantex

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North Growth Market och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission.

Bifogade bilder

FlowScanner FS3000 Suzano Cerrado Bild 1 leverans
FlowScanner FS3000 Suzano Cerrado Bild 2 leverans

Bifogade filer

Mantex JV-bolag ATAB levererar FlowScanner 3000 till massabruket Suzano Cerrado i Brasilien