Mantex bokslutskommuniké 2023

”Det fjärde kvartalet 2023 blev ett synnerligen intensivt kvartal för Mantex AB med bland annat ett erhållet typgodkännande för vår Biomass Analyzer och en framgångsrikt genomförd företrädesemission. Samtidigt fortsatte vi vårt arbete med att utveckla våra produkter och att genom tester på plats hos kund påvisa den stora kommersiella nyttan med vår teknologi,” kommenterar Mantex vd Max Gerger.

Fjärde kvartalet 2023
· Orderingången uppgick till – tkr (–).
· Nettoomsättningen uppgick till 3 079 tkr (410).
· Rörelseresultatet (EBIT) –4 366 tkr (–2 957).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –3 869 tkr (–5 053).

Helåret 2023
 
· Orderingången uppgick till – tkr (3 000).
· Nettoomsättningen uppgick till 6 830 tkr (1 443).
· Rörelseresultatet (EBIT) –16 056 tkr (–16 520).
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till –16 013 tkr (–17 459).
 
Läs rapporten i sin helhet på https://www.mantex.se/investerare/rapporter/.

För mer information, vänligen kontakta:

Simon Grunditz, CFO
+46 76 770 08 67 eller simon.grunditz@mantex.se

Om Mantex

Mantex säljer lösningar baserade på en patenterad ny röntgenbaserad mätteknik för biomassa, som beröringsfritt, automatiskt och i realtid analyserar materialets fukthalt, askhalt och energiinnehåll. Dessa mätdata används bland annat för att öka och förbättra produktionen i pappersbruk, värdera biobränsle och effektivisera förbränningen i biokraftverk.

Mantex aktie är noterad på NASDAQ First North Growth Market och Certified Adviser (CA) är Mangold Fondkommission.

Denna information är sådan information som Mantex är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-02-02 08:30 CET.

Bifogade bilder

Max Gerger framför en Biomass Analyzer

Bifogade filer

Bokslutskommuniké 2023 Mantex