Mackmyra Svensk Whisky: Mackmyra presenterar årsredovisning för 2023

Idag har Mackmyra Svensk Whisky AB publicerat årsredovisningen för 2023.

Även det gångna året har präglats av det turbulenta omvärldsläget. Trots en svag konsumentmarknad visade Mackmyra tecken på återhämtning under årets sista kvartal. Genom stärkt produktmix, fokus på kärnprodukter och kraftfulla åtgärder har Mackmyra anpassats till marknadens krav med fokus på långsiktig lönsamhet. Arbetet med att säkerställa bolagets finansiering fortsätter.