Mackmyra Svensk Whisky AB säkrar brygglån

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) har säkerställt en brygglånefinansiering uppgående till i första hand ca 6,2 MSEK för att möta den ansträngda likviditetssituation bolaget haft sedan SEB sade upp bolagets checkkredit till den 31 mars 2024. Brygglånet har till syfte att stärka bolagets likviditet intill att bolaget träffat överenskommelse om en ny checkkreditsfacilitet eller annan finansieringslösning.

Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) har säkerställt en brygglånefinansiering uppgående till i första hand ca 6,2 MSEK för att möta den ansträngda likviditetssituation bolaget haft sedan SEB sade upp bolagets checkkredit till den 31 mars 2024. Brygglånet har till syfte att stärka bolagets likviditet intill att bolaget träffat överenskommelse om en ny checkkreditsfacilitet eller annan finansieringslösning. Brygglånet har lämnats av några av bolagets större aktieägare, bland annat bolagets huvudägare Lennart Hero samt Håkan Johansson genom bolag och Carl-Johan Kastengren.

"Det har likviditetsmässigt varit en utmanande period efter att SEB inte förlängde vår checkkredit och jag är väldigt stolt och tacksam över att få aktieägarnas hjälp att överbrygga perioden tills vi kan finna en ny lösning för vår kortfristiga finansiering" säger tf VD Patrick Björsjö.

"Vi har ökat vårt samförstånd om att driva ett effektivt bolag och då är det bra att några av bolagets aktieägare även kan gå samman och lämna ett brygglån" säger Mackmyras huvudägare och långivare Lennart Hero.

"Det är glädjande att aktieägare inkluderande bolagets huvudägare har förtroende för det stora omstruktureringsarbete som pågår för att vända Mackmyra tillbaka till ett stabilt och lönsamt bolag" säger Mackmyras styrelseordförande Petter Ski.

Informationen i detta pressmeddelanade är sådan information som Mackmyra Svensk Whisky AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2024-05-06 08:30 CET.