Lumitos huvudpatent nu även godkänt i USA

Huvudpatentet i en av Lumitos tre patentfamiljer, som redan är godkänt i Europa, har nu även blivit godkänt i USA. Patentet, med titeln ”A method of analysing a sample for at least one analyte”, skyddar användningen av Lumitos innovativa digitala avbildningsteknik.

Patentet skyddar användandet av UCNP (Up Conversion Nano Particles) för avbildning av vävnad och kroppsvätskor. Lumitos UCNP-reagens utgör kärnan i den digitala avbildningstekniken i produkten SCIZYS.

”Vår fortsatta expansion av patentportföljen är en central del av vår strategi för att säkra vår plats på marknaden, och det är viktigt att även ha patentet godkänt i USA som är den största forskningsmarknaden i världen”, kommenterar Lumitos VD Mattias Lundin.

Patentet fick sitt europeiska godkännande år 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Mattias Lundin
e-post: ml@lumito.se
tel: +4676-868 45 09

Lumito

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknik vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer och forskare att finna cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi och först på en lansering av SCIZYS by Lumito för forskningslaboratorier. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www. lumito. se.
 
Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mangold Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Bifogade filer
Lumitos huvudpatent nu även godkänt i USA