Lumito publicerar White Paper: Ett revolutionerande verktyg för immunohistokemi

Lumito har offentliggjort en white paper som beskriver SCIZYS unika teknik för immunohistokemi. Rapporten visar att SCIZYS eliminerar autofluorescens, möjliggör detektion av enskilda nanopartiklar och erbjuder exceptionell fotostabilitet. Dessa egenskaper möjliggör precis biomarkörkvantifiering och skapar utmärkta förutsättningar för AI-baserade tillämpningar.

“Vi är mycket stolta över att kunna presentera en teknik för forskningsmarknaden som vi tror har potential att revolutionera fältet för immunohistokemi. Vår forskning och utveckling visar att SCIZYS inte bara erbjuder överlägsen känslighet och noggrannhet, utan också enastående fotostabilitet. Detta gör det möjligt att arbeta i vanligt dagsljus och att skanna prover flera gånger utan förlust av signal”, kommenterar Lumitos VD Mattias Lundin.

Rapporten visar på flera unika fördelar med SCIZYS teknik, inklusive:

  • Eliminering av autofluorescens
  • Möjlighet att detektera enskilda nanopartiklar
  • Exceptionell fotostabilitet
  • Kräver inte ljusavskärmning vid provberedning och mikroskopering
  • Möjlighet till upprepad skanning av prover utan signalförlust

Rapporten finns bifogad i pressmeddelandet samt uppladdad på Lumitos hemsida här: https://lumito.se/om-oss/forstudier/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Mattias Lundin
e-post: ml@lumito.se
tel: +4676-868 45 09

Lumito

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknik vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer och forskare att finna cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi och först på en lansering av SCIZYS by Lumito för forskningslaboratorier. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www. lumito. se.
 
Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mangold Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Bifogade filer
Lumito publicerar White Paper: Ett revolutionerande verktyg för immunohistokemi
White Paper A Novel Tool For Immunohistochemistry SCIZYS 202406