Lumito närvarar på Vårmötet i Patologi 2024 i Kalmar

Den 15–17 maj ställer Lumito ut med egen monter på det årliga Vårmötet i Patologi 2024 i Kalmar som arrangeras av Svensk Förening för Patologi, där årets fokus är bland annat tyreoidea och leverpatologi. Lumitos närvaro är en fortsatt del i bolagets bearbetning av den svenska marknaden inför lanseringen av SCIZYS.

- Med en lansering som närmar sig är det viktigt för oss att kontinuerligt fortsätta bearbeta marknaden, för att bygga upp och säkerställa intresset och förtroendet för vårt varumärke och produkt vid lansering, kommenterar Lumitos VD Mattias Lundin.

Lumito deltog på Nordic Oncology Forum i Stockholm 2023, som var förra årets motsvarighet på Vårmötet. Bolaget hoppas på många professionella besökare och potentiella kunder. Bland utställarna i år finns förutom Lumito även Roche, AstraZeneca, Triolab, Agilent med flera.

- Förra årets kongress var mycket värdefull för Lumito, och vi ser fram emot att bygga vidare på de relationer vi redan skapat samt etablera nya kontakter, kommenterar Mattias Lundin.

Lumitos Produkt Specialist Ola Andersson och Sr. Mjukvaruingenjör Magnus Helgstrand finns representerade i Lumitos monter nr. 19 mellan den 15-17 maj i Kalmarsalen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Mattias Lundin
e-post: ml@lumito.se
tel: +4676-868 45 09

Lumito

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknik vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer och forskare att finna cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi och först på en lansering av SCIZYS by Lumito för forskningslaboratorier. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www. lumito. se.
 
Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mangold Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Bifogade filer
Lumito närvarar på Vårmötet i Patologi 2024 i Kalmar