Lumito har mottagit Nemkos slutrapport

Lumito har nu mottagit den slutgiltiga typtestningsrapporten från det oberoende testföretaget Nemko i Tyskland. Nu återstår för Lumito att internt slutföra den dokumentation som krävs för att CE-märka bolagets första produkt SCIZYS.

Den 4 juni mottog Lumito beskedet om att alla avvikelser som hindrat bolaget från att CE-märka SCIZYS var åtgärdade och att en intern revidering hos Nemko samt en slutrapport var under pågående arbete. Detta arbete är nu slutfört och det som återstår är för Lumito att formalisera de sista delarna internt för att därefter utfärda en ”Declaration of Conformity”, den självdeklarerande CE-märkning som intygar att produkten uppfyller alla relevanta krav.

Det känns otroligt glädjande att vi nu har tagit emot den efterlängtade slutrapporten från Nemko som gör att vi kan gå vidare till nästa steg och lansera vår första produkt till forskningsmarknaden, kommenterar Lumitos VD Mattias Lundin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Mattias Lundin
e-post: ml@lumito.se
tel: +4676-868 45 09

Lumito

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknik vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer och forskare att finna cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi och först på en lansering av SCIZYS by Lumito för forskningslaboratorier. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www. lumito. se.
 
Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mangold Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Bifogade filer
Lumito har mottagit Nemkos slutrapport