Lumito har CE-märkt sin första produkt SCIZYS

Lumito har CE-märkt bolagets första produkt SCIZYS. CE-märkningen av SCIZYS är en viktig milstolpe för Lumito och innebär att försäljning för den histopatologiska forskningsmarknaden kan påbörjas. SCIZYS S1 uppfyller alla tillämpliga bestämmelser i EUs maskindirektiv 2006/42/EG.

Det interna arbete som krävdes för att kunna CE-märka produkten efter mottagen slutrapport från det oberoende testinstitutet Nemko slutfördes under torsdagen, och en ”Declaration of Conformity” är nu signerad. Detta innebär att SCIZYS S1 nu uppfyller alla tillämpliga bestämmelser i EUs maskindirektiv 2006/42/EG. Lumito försäkrar också att SCIZYS S1 uppfyller följande EU-direktiv: lågspänningsdirektivet (2014/35/EU), EMC-direktivet (2014/30/EU) samt RoHS-direktivet (2011/65/EU + 2015/863).
 

”Det är med en otrolig stolthet och stor glädje som vi nu efter lång tids hårt arbete med typtestningen, har fått det bekräftat att vi uppfyller alla de krav som ställs för att kunna CE-märka en produkt riktad mot forskningsmarknaden. Detta, tillsammans med den tekniska dokumentationen, gör att vi äntligen kunnat signera en Declaration of Conformity och därmed CE-märka Lumitos första produkt SCIZYS. Vi är nu redo att erbjuda kunder vår lösning och bolaget går helt in i en kommersiell fas”, kommenterar Lumitos VD Mattias Lundin.

 
En CE-märkning för en produkt riktat mot forskning är en självdeklarerande CE-märkning och innebär att Lumito själva skrivit under en försäkran om överenskommelse, en så kallad Declaration of Conformity.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Mattias Lundin
e-post: ml@lumito.se
tel: +4676-868 45 09

Lumito

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknik vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer och forskare att finna cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi och först på en lansering av SCIZYS by Lumito för forskningslaboratorier. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www. lumito. se.
 
Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mangold Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Bifogade bilder
Lumito

Bifogade filer
Lumito har CE-märkt sin första produkt SCIZYS