LL Lucky Games AB (publ): Styrelsen utser ny verkställande direktör och valberedningen lämnar förslag till styrelse inför årsstämman 2024

Valberedningen i LL Lucky Games AB (publ), org.nr 559214-3316 (”Bolaget”) har lämnat nedan förslag till årsstämman i Bolaget den 28 juni 2024. Valberedningen föreslår bla att Calvin Lim Eng Kiat väljs till styrelsens ordförande. Calvin kommer därför att avgå som verkställande direktör i samband med årsstämman och styrelsen har därför beslutat att utse Chi Ho Li till ny verkställande direktör för Bolaget med tillträde den 28 juni 2024.

Chi Ho Li har erfarenhet som VD för CYTechLAB och har drivit framgång inom mjukvaruutveckling för olika branscher. Chi Ho Li var också tidigare VD för DCG Inc, DFNN-gruppens tekniska dotterbolag. Chi Ho Li var också Senior Vice President på Nogle Limited, där han översåg utvecklingen av BondLincs applikation för obligationshandel.

Valberedningens förslag

Antal styrelseledamöter
Valberedningen föreslår att styrelsen för tiden intill årsstämman 2025 ska bestå av tre (3) ledamöter utan suppleanter.

Styrelseledamöter
Valberedningen föreslår omval av ledamoten Calvin Lim Eng Kiat. För tiden till nästa årsstämma föreslår valberedningen att årsstämman väljer Cosmin Mihai Stan och Hans Isoz till styrelseledamöter. Per Eriksson, Carl Falkenberg, Chi Ho Li och Claes Kalborg har avböjt omval.

Cosmin Mihai
Cosmin, född 1972, är en teknikspecialist med erfarenhet av att bygga upp team, utbilda medarbetare i användningen av ny teknik och nya verktyg, upphandling och kontinuerlig förbättring av teknisk kapacitet, övervakning av infrastrukturdrift, inklusive nätverksarkitektur, serveradministration, lagringslösningar och andra omfattande säkerhetsåtgärder som skyddar mot cyberhot, dataförlust och obehörig åtkomst.

Cosmin innehar för närvarande befattningen som Chief Technology Officer på JingMi Co. Ltd. Innan Cosmin tillträdde denna roll var han en aktiv investerare med en bakgrund från olika ledande befattningar inom spel- och cybersäkerhetsindustrin. Cosmin äger inga aktier i Bolaget och är oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagets ledning och Bolagets större aktieägare.

Hans Isoz
Hans Isoz, född 1972, har en magisterexamen i finans och en MBA från Handelshögskolan. Hans har tidigare arbetat som analytiker på bland annat Swedbank och har haft flera ledande befattningar inom TV4/Bonnier-gruppen. Mellan 2011 och 2015 var han VD för det börsnoterade mjukvaruföretaget Image Systems innan han blev privat investerare. Hans är styrelseordförande i S4K Research AB, styrelseledamot i det börsnoterade bolaget Scout Gaming AB samt i G-Code och Brand Legends International AB. Hans äger inga aktier i bolaget och är oberoende i förhållande till Bolaget, Bolagets ledning och Bolagets större aktieägare.

Information om samtliga föreslagna ledamöter finns på Bolagets hemsida, https://ladyluckgames.io/.

Styrelseordförande
Valberedningen föreslår att Calvin Lim Eng Kiat väljs till styrelsens ordförande och Calvin kommer därmed att avgå som Bolagets verkställande direktör i samband med årsstämman. Calvin kommer fortsatt vara verkställande direktör i Bolagets maltesiska dotterbolag, Lady Luck Games Ltd, och kommer arbeta operativt inom koncernen.

LL Lucky Games AB (publ)

Valberedningen

För mer information

Calvin Lim Eng Kiat
VD LL Lucky Games AB (publ)
calvin.lim@ladyluckgames.io

Bolagets Certified Advisor

Corpura Fondkommission AB

Om LL Lucky Games

LL Lucky Games AB (publ) designar, utvecklar och marknadsför digitala spelautomater till speloperatörer. Bolaget grundades i Stockholm 2019 av veteraner inom spelutveckling, med fokus på spelupplevelser och design. Med kombinationen av kreativa krafter, tekniska kunskaper och affärskunskap har Bolaget utvecklat en bred spelportfölj. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Denna information är sådan information som LL Lucky Games AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-06-18 13:50 CEST.

Bifogade filer

LL Lucky Games AB (publ): Styrelsen utser ny verkställande direktör och valberedningen lämnar förslag till styrelse inför årsstämman 2024