LL Lucky Games AB (publ) senarelägger publiceringen av kvartalsrapporten för januari–mars 2024 och årsredovisningen för 2023

Den svenska spelstudion LL Lucky Games AB ("Bolaget") har beslutat att senarelägga publiceringen av kvartalsrapporten för Q1 2024 till den 31 maj 2024 och publiceringen av Bolagets årsredovisning för 2023 till den 7 juni 2024. Det tidigare kommunicerade datumet för publicering av rapporterna var den 24 maj 2024.

Beslutet att förlänga datumet för publicering av kvartalsrapporten och årsredovisningen har fattats för att säkerställa att Bolaget på ett grundligt och korrekt sätt kan lämna ytterligare upplysningar i de finansiella rapporterna när så krävs, i enlighet med IFRS. Övergången till IFRS, vilken tillämpades för första gången för räkenskapsåret 2023, utgör en viktig milstolpe för Bolaget eftersom det anpassar sin finansiella rapportering till globalt erkända standarder, vilket förbättrar den globala tillgängligheten och jämförbarheten.

Om LL Lucky Games

LL Lucky Games AB (publ) designar, utvecklar och marknadsför digitala spelautomater till speloperatörer. Bolaget grundades i Stockholm 2019 av veteraner inom spelutveckling, med fokus på spelupplevelser och design. Med kombinationen av kreativa krafter, tekniska kunskaper och affärskunskap har Bolaget utvecklat en bred spelportfölj. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Bolagets Certified Advisor

Corpura Fondkommission AB

För mer information

Calvin Lim Eng Kiat
VD LL Lucky Games AB (publ)
calvin.lim@ladyluckgames.io

Bifogade filer

LL Lucky Games AB (publ) senarelägger publiceringen av kvartalsrapporten för januari–mars 2024 och årsredovisningen för 2023