LL Lucky Games AB (publ) meddelar förändring i styrelse

LL Lucky Games AB meddelar idag att styrelseledamoten Carina Beck, på grund av personliga skäl, har begärt att få avgå från styrelsen.

Enligt LL Lucky Games bolagsordning ska styrelsen bestå av minst tre och högst tio ledamöter. Efter att Carina Beck lämnat styrelsen kommer den att bestå av 5 ledamöter och därmed uppfylla kraven i bolagsordningen.

”Vi tackar Carina Beck för allt stöd och engagemang. Vi har full förståelse för hennes beslut och önskar henne lycka till i framtiden,” kommenterar Per Eriksson, ordförande för LL Lucky Games AB.

För mer information

Calvin Lim Eng Kiat
VD LL Lucky Games AB (publ)
calvin.lim@ladyluckgames.io

Bolagets Certified Advisor

Corpura Fondkommission AB

Om LL Lucky Games

LL Lucky Games AB (publ) designar, utvecklar och marknadsför digitala spelautomater till speloperatörer. Bolaget grundades i Stockholm 2019 av veteraner inom spelutveckling, med fokus på spelupplevelser och design. Med kombinationen av kreativa krafter, tekniska kunskaper och affärskunskap har Bolaget utvecklat en bred spelportfölj. Bolaget är listat på Nasdaq First North Growth Market.

Denna information är sådan information som LL Lucky Games AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 2024-01-31 14:25 CET.

Bifogade filer

LL Lucky Games AB (publ) meddelar förändring i styrelse