Kristina Torfgård lämnar VD-posten på Alzinova AB i juli 2024

Alzinovas VD Kristina Torfgård har meddelat styrelsen att hon önskar sluta som VD för bolaget. Kristina kommer med ett fortsatt stort fokus slutföra den kliniska fas 1b-studien och förbereda Alzinova inför en fas 2-studie med ALZ-101 fram till dess att hon lämnar sitt uppdrag den 31 juli 2024. Styrelsen initierar arbetet för att finna Kristinas efterträdare omgående.

”Det har varit en fantastisk resa och jag är väldigt stolt över vad vi på Alzinova har åstadkommit under min tid som VD. Med starka data från fas 1b-studien och med kommande viktiga milstolpar är jag övertygad om att bolaget har en spännande framtid med målet att genom strategisk partnering kunna erbjuda ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom. Jag ser fram emot att följa bolaget som engagerad aktieägare i framtiden”. kommenterar Kristina Torfgård, VD Alzinova.

Kristina har, med stort engagemang och framgång under sina fyra och ett halvt år som VD för Alzinova, fört bolagets vaccinkandidat ALZ-101 till en klinisk fas 1b-studie. ALZ-101 har under Kristinas ledning genomgått del A1 av den kliniska studien med goda resultat som indikerar hög säkerhet och tolerabilitet hos patienterna, vilket är fas 1b-studiens primära mål. Alzinova har också under Kristinas ledning inlett två förlängningsdelar av fas 1b-studien med syfte att erhålla fördelaktiga information inför en kommande fas 2-studie.

”Jag vill rikta mitt och styrelsens varma tack till Kristina för hennes värdefulla arbete under de drygt fyra år hon har varit på Alzinova. Under Kristinas ledning har bolaget tagit utvecklingen av ALZ-101 till den unika position man är idag med en nyss genomförd fas 1b-studie med utmärkta resultat. Parallellt har bolagets projektportfölj utökats och affärsaktiviteterna intensifierats. Vi är nu väl positionerade för att framgångsrikt utveckla ALZ-101 vidare och finna kommersiella samarbetspartners. Jag önskar Kristina lycka till med sin nya tjänst. Styrelsen kommer nu att inleda rekryteringen av en ny VD med målet att säkerställa en smidig succession”, kommenterar Julian Aleksov, Alzinovas styrelseordförande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Styrelseordförande Julian Aleksov
e-post: julian.aleksov@alzinova.com

Om Alzinova
Alzinova AB är ett svenskt biofarmabolag i klinisk utvecklingsfas specialiserat på behandling av Alzheimers sjukdom, där utgångspunkten är att angripa giftiga amyloid-beta-oligomerer. Huvudkandidaten ALZ-101 är ett terapeutiskt vaccin mot Alzheimers sjukdom. Alzinovas patenterade AβCC-peptidteknologi gör det möjligt att utveckla sjukdomsmodifierande behandlingar som med stor träffsäkerhet angriper de giftiga amyloid-beta-oligomerer som är centrala i sjukdomens uppkomst och utveckling. I ett globalt perspektiv är Alzheimers sjukdom en av de vanligaste och mest förödande neurologiska sjukdomarna, med i storleksordningen 40 miljoner drabbade idag. Baserat på samma tekmologi utvecklar företaget även antikroppen ALZ-201 som idag är i preklinisk utvecklingsfas, och målet är att utöka pipelinen ytterligare. Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market är Redeye AB. För mer information om Alzinova, besök gärna: www.alzinova.com

Bifogade filer
Kristina Torfgård lämnar VD-posten på Alzinova AB i juli 2024