Kontrollbalansräkning utvisar att aktiekapitalet i Mackmyra Svensk Whisky AB är helt intakt

Som tidigare meddelats har styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) ("Mackmyra" eller "Bolaget") av försiktighetsskäl beslutat att upprätta och låta revisorn granska en kontrollbalansräkning per den 29 februari 2024. Kontrollbalansräkningen har nu upprättats och granskats av revisorn och den utvisar att Bolagets aktiekapital är helt intakt.

Som tidigare meddelats har styrelsen i Mackmyra Svensk Whisky AB (publ) ("Mackmyra" eller "Bolaget") av försiktighetsskäl beslutat att upprätta och låta revisorn granska en kontrollbalansräkning per den 29 februari 2024. Kontrollbalansräkningen har nu upprättats och granskats av revisorn och den utvisar att Bolagets aktiekapital är helt intakt. Det egna kapitalet i Bolaget uppgår per den 29 februari 2024 till 89 939 TSEK varav aktiekapitalet uppgår till 37 528 TSEK. Kontrollbalansräkningen är upprättad utan att några justeringar har skett.