Kommuniké från extra bolagsstämma i Euroafrica Digital Ventures AB

Euroafrica Digital Ventures AB ("Bolaget") höll under fredagen den 10 maj 2024 extra bolagsstämma på Bolagets kontor på Skeppsbron 34, Stockholm, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.

Beslut om ändring av antalet ledamöter i styrelsen
Stämman beslutade att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ändra antalet ledamöter i styrelsen till tre (3) stycken, utan suppleanter. Beslutet fattades mot bakgrund av att Johan Nordin trädde ur styrelsen i mars 2024, innebärande att antalet ledamöter, efter Johan Nordins utträde, uppgick till hälften av det vid årsstämman 2023 beslutade antalet.

För ytterligare information:
Lotta Tjulin Thörnqvist, VD Euroafrica Digital Ventures AB
E-post: lotta.tjulin@euroafricadv.com
Telefon: +46 703862497

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB.

Om Euroafrica
Euroafrica Digital Ventures AB är ett techbolag inom digital media. Bolaget har under mer än ett decennium arbetat med marknadsföring i digitala kanaler och utvecklat kundanpassade SaaS-lösningar för effektivare och bättre resultat för marknadsföringskampanjer.

För mer information, se Euroafricas hemsida www.euroafricadigitalventures.com
Följ oss i sociala medier på Linkedin https://www.linkedin.com/company/euroafrica-digital-ventures