Kommuniké från årsstämman 2024 i Move About Group AB

Årsstämma i Move About Group AB, 559311-9232 ("Bolaget"), ägde rum idag den 28 juni 2024. Nedan följer en sammanfattning av de huvudsakliga beslut som fattades vid årsstämman.

 

Fastställande av resultat- och balansräkning

 

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningen såsom dessa intagits i årsredovisningen och koncernredovisningen för räkenskapsåret 2023.

 

Dispositioner beträffande resultatet

 

Årsstämman beslutade att resultatet för räkenskapsåret 2023 ska överföras i ny räkning.

 

Ansvarsfrihet

 

Årsstämman beslutade att bevilja var och en av styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2023 års förvaltning.

 

Styrelse och revisor

 

Årsstämman beslutade i enlighet med framlagt förslag att något styrelsearvode inte ska utgå till styrelsens ledamöter, inklusive styrelsens ordförande.

 

Det beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt löpande och av styrelsen godkänd räkning.

 

Det beslutades att styrelsen ska bestå av tre (3) ledamöter utan suppleanter. Vidare beslutade årsstämman att omvälja Reidar Langmo, Sverre Stange and Ivar Sigurd Eide som ordinarie styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Cathrin Idén avböjde omval. Det beslutades att omvälja Ivar Sigurd Eide som styrelseordförande.

 

Det beslutades vidare att omvälja det registrerade revisionsbolaget Frejs Revisorer AB till Bolagets revisor med auktoriserade revisorn Sébastien Hans Maurice Argillet som huvudansvarig revisor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Olof Jonasson, VD på Move About Group AB (publ.)
olof.jonasson@moveaboutgroup.com
Mob: +46790683811

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 juni 2024 kl. 14.30.

Om Move About Group AB
Move About erbjuder app-baserade, miljövänliga och kostnadseffektiva mobilitetslösningar till såväl privatpersoner som företag, kommuner och organisationer. Bolaget har utvecklat och äger alla immateriella rättigheter till sin molnbaserade greentech plattform som ger digital tillgång till elbilar, elcyklar, taxi, tunnelbana och parkering via en och samma app - dygnet runt. Varje kilometer som användaren reser med elbilarna genom plattformen reducerar CO2 utsläpp. Bolagets omfattande mobilitetslösning bygger på Move About-appen som ger användaren tillgång till Bolagets pooler av elbilar, elcyklar och elscootrar. Move About hjälper även företag, kommuner och organisationer att optimera sina fordonsflottor genom att skräddarsy mobilitetslösningar efter behov. Move About grundades i Oslo, Norge år 2007 och har idag cirka 10 000 användare på sin plattform och över 800 elbilar i sin fordonsflotta med närvaro i Tyskland.

Bifogade filer

Kommunike-fran-arsstamman-2024-i-Move-About-Group.pdf