KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I VIMAB GROUP AB (PUBL)

Aktieägarna i VIMAB Group AB (publ), org.nr 556852-5843, ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma den 4 juni 2024 kl. 10:00 i Wigge & Partners Advokat KB:s lokaler på Birger Jarlsgatan 25 i Stockholm. Registrering till årsstämman startar kl. 09:45.