JonDeTechs VD Leif Borg kommenterar Q1-rapporten

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller “Bolaget”) offentliggjorde den 26 april delårsrapporten för det första kvartalet 2024. Bolagets VD Leif Borg kommenterar i en videointervju inledningen av året och berättar om tre prioriterade områden för JonDeTech under kommande kvartal.

Intervjun finns att se på följande länk (https://youtu.be/kVROefw3hFY?si=Ucc8UCzUr_beNoo8).

För mer information, vänligen kontakta:
Leif Borg, CEO, tel: +46 73 810 93 10, leif.borg@jondetech.com

Om JonDeTech
JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

Läs mer på www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8

Bifogade filer
JonDeTechs VD Leif Borg kommenterar Q1-rapporten