JonDeTech Sensors – Sensorer på ingång – Mangold Insight Analys

Mangold uppdaterar sin syn på sensorteknikbolaget JonDeTech Sensors (JonDeTech). Nettoomsättningen uppgick till cirka 0,6 (0,0) miljoner kronor under det första kvartalet 2024, jämfört med samma period ifjol. Samtidigt ökade orderstocken till 2,1 miljoner kronor jämfört med föregående kvartal om 1,2 miljoner kronor. Mangold ser positivt på att försäljning är i gång. Vi förväntar oss en betydligt högre försäljningsvolym med lanseringen av JIRE10 under det andra kvartalet och JIRS30 under det tredje kvartalet. 

JonDeTechs övriga kostnader minskade till 8,5 (10,7) miljoner kronor under det första kvartalet jämfört med ifjol, motsvarande en minskning om 20 procent. Parallellt minskade personalkostnaderna till 2,5 (3,3) miljoner kronor, motsvarande en minskning med 25 procent. Mangold ser kombinationen av lägre kostnader och ökad försäljning som ett tecken på att bolaget är på rätt väg. JonDeTechs kassa uppgick till 9,3 miljoner kronor i slutet av det första kvartalet. Givet ett lyckat utfall i TO3 förväntas JonDeTech att ha tillräckligt med kapital för att ta sig till lönsamhet 2026. TO3 kan maximalt inbringa 54,3 miljoner kronor före emissionskostnader. Mangold är finansiell rådgivare i transaktionen. 

Mangold har värderat JonDeTech med en DCF-modell och det motiverade värdet uppgår till 0,101 kronor per aktie. Vi väljer att bibehålla riktkursen 0,10 kronor per aktie, motsvarande en uppsida om över 200 procent. Mangold räknar med full utspädning vid värderingen.