JonDeTech levererar återstående JIRS40 till Yoyon

Under våren 2023 erhöll JonDeTech Sensors AB ("JonDeTech" eller "Bolaget") två design wins och två initiala ordrar från Zhuhai Yaoyang Electronic Technology Co., Ltd ("Yoyon"), en ledande Original Design Manufacturer (ODM) på marknaden för smarta lås. Nu är dessa initiala ordrar av den förpackade sensorn JIRS40 levererade och ordervärdet på den andra leveransen uppgick till 81 900 USD, motsvarande cirka 850 000 SEK. Det totala ordervärdet för båda ordrarna uppgick till 110 100 USD, vilket motsvarar cirka 1 150 000 SEK. Parterna för dialog om ytterligare ordrar för 2024.

De två designvinsterna med tillhörande ordrar avsåg smarta lås till två olika Tier1 OEM:er verksamma inom produktområdet. Både Yoyon och OEM:erna är mycket positiva till samarbetet och utfallet av de två initiala ordrarna vilket har föranlett en dialog mellan parterna om såväl uppföljningsordrar som hur en framtida distributionsstruktur för löpande återkommande ordrar ska se ut.    

- Med den andra leveransen på plats har vårt kinesiska dotterbolag nu trimmat in rutinerna för att börja leverera JIRS40 i större volymer. Det är glädjande att vår produkt JIRS40 har fått positiv feedback från Yoyons kunder och att vi nu har inlett diskussioner om nya beställningar både till smarta lås och nya produktområden. Utöver det för vi parallellt dialoger med utvalda strategiska partners om att distribuera JIRS40 till Europa och utöka produktanvändningsområdet för JIRS40. Vi ser goda möjligheter att kunna distribuera större volymer av JIRS40 till både asiatiska och europeiska kunder efter den feedback vi har erhållit från Yoyon, säger Leif Borg, CEO JonDeTech.

JIRS40 är en så kallad SIP (system in a package), det vill säga en paketerad sensorprodukt med färdig funktionalitet redo att implementeras. Utöver sensorns goda egenskaper avseende pris och prestanda fungerar den mycket bra tillsammans med bolagets patenterade mjukvara för närvarodetektion (wake on approach). JonDeTech har ingått ett långsiktigt leveransavtal för att säkerställa tillgång till JIRS40.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Leif Borg, CEO JonDeTech, tel: +46 73 810 93 10, mail: leif.borg@jondetech.com

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

Bifogade filer

JonDeTech-levererar-aterstaende-JIRS40-till-Yoyon.pdf