JonDeTech ingår distributionsavtal med Eastel

JonDeTech Sensors AB (publ) (”JonDeTech” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget ingått ett distributionsavtal med det sydkoreanska teknikbolaget Eastel Company Limited (”Eastel”). Eastel är en ledande leverantör av komponenter och moduler till mobiltelefontillverkare, fordonsindustrin samt halvledarindustrin.

Bland Eastels samarbetspartners finns tyska Bosch Automotive Electronics och Bosch Sensortec, amerikanska halvledarbolaget Cirrus Logic samt materialteknikbolaget CN Innovations från Hongkong. JonDeTech kommer att leverera flera EVK (utvärderingskit) till Eastel för utvärdering av JonDeTechs sensorer genom integrering i moduler och produkter för olika industrier.

Avtalet löper över tre år med option på förlängning och ger Eastel möjlighet att distribuera JonDeTechs samtliga produkter.

“Våra unika, tunna och funktionella sensorer är designade för att enkelt integreras i till exempel mobiltelefoner. Detta möjliggör temperaturmätning av både personer och föremål i omgivningen med bland annat mobiltelefoner, vilket adderar ett mervärde till konsumentelektronik genom ökad funktionalitet och användarvänlighet. Med vår unika teknologi och Eastels starka ställning hos tillverkare av mobiltelefoner och andra smarta produkter har vi tillsammans ett konkurrenskraftigt erbjudande där vi tillsammans är heltäckande inom flera olika produktområden. Jag är förväntansfull inför samarbetet med målsättningen att JonDeTechs banbrytande sensorprodukter kommer att etableras hos modulhus och produktbolag och att detta bidrar till utvecklingen av framtidens smarta teknikprodukter, särskilt inom mobiltelefoni, på en global nivå”, säger JonDeTechs VD Leif Borg.

 
För mer information, vänligen kontakta:
Leif Borg, CEO, tel: +46 73 810 93 10, leif.borg@jondetech.com

Om JonDeTech
JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market.
Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.

Läs mer på www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på www.youtube.com/watch?v=2vEc3dRsDq8

Bifogade filer
JonDeTech ingår distributionsavtal med Eastel