JonDeTech erhåller order på ytterligare JIRE10 från taiwanesisk partner

JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") meddelar idag att Bolaget har erhållit ytterligare en order på sensorselementprodukten JIRE10 (tidigare kallad JIRS10) från sin taiwanesiska samarbetspartner. Som tidigare kommunicerats planerar den taiwanesiska partnern att lansera ASIC, en integrerad krets där JonDeTechs sensorelement JIRE10 utgör en viktig komponent, under det andra kvartalet 2024. Som ett led i arbetet med att lansera produkten har den taiwanesiska partnern beställt ytterligare JIRE10 för användning i det pågående kvalificeringsarbetet.  

Det huvudsakliga användningsområdet för den integrerade kretsen kommer att vara temperaturmätning på avstånd samt närvarodetektion. Eftersom samarbetspartnern har en stark närvaro och en stor befintligkundbas verksamma inom olika högvolymssegment på marknaden för konsumentelektronik kommer IR-sensorlösningen framför allt användas inom dessa segment.

- Den här ordern visar med all tydlighet att projektet löper på enligt plan mot det uppsatta målet om en lansering av JIRS10 under andra kvartalet i år. Vi har identifierat en tydlig segmentering för våra sensorer på den globala marknaden och bedömer att det finns goda förutsättningar att ersätta befintliga lösningar och tillhandahålla nya lösningar. Vi ser möjligheten att kunna bygga in våra sensorer i flera elektroniska konsumentprodukter som exempelvis smarta klockor, mobiltelefoner eller febertermometrar. Med vår taiwanesiska samarbetspartner har vi goda förutsättningar att expandera till nya produktområden. Den senaste tidens framsteg i arbetet bådar gott inför den planerade lanseringen och fortsatta samarbetet, säger Leif Borg, CEO på JonDeTech.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Leif Borg, CEO JonDeTech, tel: +46 73 810 93 10, mail: leif.borg@jondetech.com

 

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

Bifogade filer

JIRS10.png
JonDeTech-erhaller-order-pa-ytterligare-JIRE10-fran-taiwanesi.pdf