JonDeTech erhåller en design win och en första order från kinesiska GMT

I december 2023 ingick JonDeTech Sensors AB (publ) ("JonDeTech" eller "Bolaget") och kinesiska Shanghai Green Motive Smart Technology Co., Ltd ("GMT") ett samarbetsavtal avseende utveckling av sensorlösningar och relaterad teknologi inom området vitvaror och hushållsapparater. JonDeTech har idag erhållit en design win och en första order avseende sensorn JIRS40 inom området närvarodetektion för smarta kylskåp. Slutkunden är en global Tier1 OEM. Ordervärdet uppgår till 618 750 RMB, motsvarande cirka 890 000 SEK, och levereras beräknas ske under februari.

Designvinsten är relaterad till JIRS40 hård- och mjukvarukomponenter utvecklade av JonDeTech. Den paketerade sensor ska integreras in i en befintlig applikation för avancerade kylskåp med en LCD-skärmsbaserad kontrollpanel. Den kommer att ersätta den nuvarande lösningen för närvarodetektion. Med JIRS40 kommer kylskåpens strömförbrukning att minskas och en mer effektiv lösning kan levereras till slutkund.  Marknaden för den här typen av kylskåp uppgår till mellan 800 000 och 1,2 miljoner enheter årligen och GMT är en ledande aktör på den globala marknaden.

- Det är glädjande att vi nu har fördjupat vårt samarbete med GMT ytterligare. Att våra produkter kan konkurrera ut befintliga lösningar visar på styrkan i vårt produkterbjudande. GMT är verksamma inom många spännande produktområden, bland annat inom hemelektronik och vitvaror. Vi ser fram emot ytterligare möjligheter att både ersätta en befintlig lösning och utveckla nya lösningar tillsammans med GMT, säger Leif Borg, CEO JonDeTech.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Leif Borg, CEO JonDeTech, tel: +46 73 810 93 10, mail: leif.borg@jondetech.com

 

Om JonDeTech

JonDeTech är en leverantör av sensorteknologi. Bolaget marknadsför en portfölj av IR-sensorelement baserade på egenutvecklad nanoteknologi samt på kisel-MEMS. Nanoelementen är extremt tunna, byggda i flexibel plast och kan tillverkas i höga volymer till en låg kostnad vilket öppnar för en mångfald av applikationer, till exempel temperatur- och värmeflödesmätningar, närvarodetektion och gasdetektion. Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market. Redeye är bolagets Certified Adviser. Läs mer på: www.jondetech.se eller se hur IR-sensorn fungerar på: https://www.youtube.com/watch?v=mORloeCxbPE&t=122s.

 

Bifogade filer

JonDeTech-erhaller-en-design-win-och-en-forsta-order-avseende.pdf