Imsys AB presenterar delårsrapport: Kvartal 3, november 2023 – januari 2024

  • Fler, och fördjupade samarbeten inom rymdindustrin
  • Fler övriga samarbetsprojekt: IoTBridge, Paliscope, Vinnova, Linköpings Universitet och Xiphera
  • Ny order från NEO Monitors på 650tkr
  • Aktiesammanläggning 500:1 och Teckningsoptionsprogram 5

Vinterns arbete har gått i rymdens tecken och vi har ett väldigt belönande samarbete med Frontgrade Gaisler. Det är ett partnerskap som initierades efter att vi vann ansökan hos Rymdstyrelsens och deras Space Application Program 2023-2 gällande "New Accelerated Applications in Space". Detta 'godkännande' samt förstås ett ekonomiskt tillskott på 3,4MSEK under två år är väldigt positiva nyheter. Rymdstyrelsens beslut ger oss ett nytt nätverk, också tack vare samarbetet med Frontgrade Gaisler och har redan öppnat dörrar till European Space Agency exempelvis. Som nämnts i tidigare kommunikation från Imsys är detta företagets första samarbetspartner för vår nya Accelerator och av stor strategisk vikt för oss.

Samarbetet fokuseras runt att verifiera Imsys teknik samt att arbeta med EDGE-processing med AI ombord på satelliter. Vi arbetar vidare inom detta ekosystem och möter fler aktörer inom just AI och rymdapplikationer. Rymdmarknaden för halvledare förväntas växa från ca 2,5 miljarder USD i år till över 7 miljarder USD år 2032 (enligt: https://www.globalinsightservices.com/reports/space-semiconductor-market/).

Efter att ha analyserat vad vi kan, hur vi arbetar och vilken teknik vi har, har det stått klart att rymdindustrin är attraktivt för oss, speciellt när vi nu också utvärderat olika öppna processorarkitekturer och beslutat oss för att kunna erbjuda tekniken inom RISC-V vilket ger oss ett större "ekosystem" att verka i, fler affärsmöjligheter och minskad risk.

Väsentliga händelser efter bokslutstidpunkten

  • Operativa uppdateringar, informera marknaden med pressreleaser under februari
  • TO6 genomfördes under februari-mars
  • Imsys utvald till "Key Player" av ESA (Europeiska Rymdstyrelsen), vi kommer att presentera vår teknik på deras workshop i Nederländera i början av maj
  • Imsys lämnade igår (11:30 CET 240403) en uppdatering avseende Bolagets finansiella situation. Bolagets rörelsekapital är förbrukat och därmed otillräckligt för att genomföra Bolagets operativa plan. Bolaget har utvärderat en kapitalanskaffning i form av en företrädesemission som ej har kunnat genomföras. Imsys styrelse utvärderar fortsatt intensivt samtliga möjliga finansieringsalternativ för att säkerställa rörelsekapital för Bolaget.
  • ForenisIQ One med i "Digital Forensics Sweden"-nätverket

Hela kvartalsrapporten bifogas, samt finns även på hemsidan: imsys.ai.

Denna information är sådan som Imsys AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads-missbruksförordning, MAR. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april kl. 06:30 CET.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Wærn

Verkställande Direktör, Imsys AB (Publ)

E-post:   jonas.waern@imsystech.com,  Mobil: 0703-228663

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag verksamt inom utveckling och design av mikroprocessorer samt mjukvaruutveckling av databehandlingsprogram inom digital forensik. Bolaget skapar lösningar för hantering av information, speciellt stora mängder data. Bolagets egenutvecklade och flexibla mikroprocessorer har historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar och återfinns numera inom artificiell intelligens, AI. Mikroprocessorerna är baserade på välbeprövad teknik som möter samtidens krav på energieffektivitet inom applikationer som kräver massivt beräkningsarbete. Inom digital forensik arbetar Imsys med att förenkla och förbättra den digitala delen av bevisföring i brottsutredningar. Nutidens digitala forensik är mycket dataintensiv och produkterna gör det enklare att processa digital information och identifiera relevant data.

För mer information, se Imsys webbplats www.imsys.ai

Bifogade filer

Imsys-AB-Delarsrapport-kvartal-3-240404.pdf
Imsys-AB-Delarsrapport-kvartal-3-240404_1.pdf