Imsys AB: Operativ uppdatering

Imsys AB lämnar i detta pressmeddelande en kort uppdatering över planerade aktiviteter inom halvledarverksamheten under kvartalet och orientering för halvåret. Bolaget kommer inom kort att lämna en motsvarande översikt för dotterbolaget ForensIQ Ones verksamhet.

Imsys AB lämnar i detta pressmeddelande en kort uppdatering över planerade aktiviteter inom halvledarverksamheten under kvartalet och orientering för halvåret. Bolaget kommer inom kort att lämna en motsvarande översikt för dotterbolaget ForensIQ Ones verksamhet.

Imsys halvledarverksamhet arbetar med två strategiska mål:

  1. Avtal med kund för att generera kommersiella intäkter för AI-accelerator (ALICE), viktigt för detta arbete är Imsys samarbetsprojekt med Frontgrade Gaisler. Projektet delfinansieras av Rymdstyrelsen genom en godkänd projektansökan värd 3,4 MSEK.
  2. Avtal med kund för att generera kommersiella intäkter för IM4000, Imsys nya generations mikroprocessor. Viktigt för detta arbete är fortsatta marknadsaktiviteter, där Imsys genom regelrätt försäljnings- och utvecklingsarbete har dialoger med ett antal presumtiva kunder.

Samarbetsprojektet inom Rymdstyrelsen

Januari

Tillsammans med Frontgrade Gaisler pågår en arbetsprocess innebärande teknisk validering av Imsys AI- accelerator. Imsys teknik innehåller både mjukvara och chip-baserad teknik (hårdvara), därmed finns många olika funktioner och egenskaper som skall utvärderas och är testarbetet är komplext. Arbetet inleddes i november 2023 och fortskrider enligt plan. Den tekniska utvärderingen har under 2023 fungerat mycket väl. Det är ännu tidigt för att göra några definitiva förutsägelser, men teknisk utvärdering indikerar att det finns potential för goda slutresultat. Projektet heter "NAAS" - New Accelerated Applications in Space".

Februari

Under februari planerar Imsys att presentera AI-acceleratorn som fungerande prototyp, tidigare har ALICE-teknologin enbart varit tillgänglig som mjukvaruprogram. Prototyperna utvecklas inom samarbetet med Frontgrade Gaisler. Prototypen skapas genom att applicera all Imsys AI-acceleratorteknik (ALICE) i en särskild specialkrets - en så kallad FPGA. Användandet av FPGA är vanligt inom halvledarindustrin då det påskyndar tiden från utveckling till färdig produkt. En prototyp genom FPGA är ett första steg till ett färdigt chip men också en fullvärdig attraktiv prototyp som är flexibel och anpassningsbar. Den ger Imsys kunder möjlighet till ytterligare prototyper vilket är viktigt vid utvecklingen av slutprodukter, Imsys får här en kortare leveranstid av den specialiserade ALICE-teknologin till kund.

Mars

Under mars planerar Imsys och Frontgrade Gaisler att hålla ett utvärderingsmöte och förhoppningen är att Frontgrade Gaislers kan presentera bolagets AI-accelerator och teknik för nya kunder och rymdmyndigheter. Rymdindustrin ställer höga krav på komponenter som används för verksamhet i rymden, Imsys anpassningsbara teknik är väl lämpat för detta specialiserade område.

Ett partnerskap med fokus på rymdapplikationer tillsammans med Frontgrade Gaisler och deras nätverk ger Imsys entrébiljett till en attraktiv marknad.  Bolaget kan få möjlighet att jobba med olika nya kunder inom rymdindustrin med kundspecifika utvecklingsprojekt och nya prototyper (FPGA). Imsys anpassningsbara teknik med flexibilitet är väl lämpat för de krav som ställs på komponenter inom rymdindustrin. Centralt för rymdindustrin är att produkterna görs i små serier så värdet av varje enhet är mycket högre än i konventionella applikationer.

April - juni

Imsys planerar att ansöka om utvecklingsstöd hos den Europeiska Rymdstyrelsen för ett antal nya applikationer som efterfrågas av rymdmarknaden. Detta planeras ske inom ramen för NAAS, vilket utgörs av den internationella rymdindustrin som European Space Agency (ESA) och andra. Planen är att under andra kvartalet utvidga Imsys kundkontakter inom rymdmarknaden inom ramen för nya kontakter med NAAS och ESA.

Försäljningsarbetet för IM4000

IM4000 är i grunden en beprövad kontrollprocessor. Föregångaren är IM3000 som Imsys tillverkat och sålt sedan mer än tio år till ett stort antal kunder.

  • IM3000 finns i JAVA-applikationer.
  • IM4000 har utvecklats för applikationer i moderna högnivåspråk som C och C++.
  • IM4000 är också en viktig komponent i Imsys AI-accelerator (ALICE).

Januari - februari

Imsys arbetar för att bredda bolagets IP katalog för IM4000 genom att utveckla nya applikationer inom exempelvis bildanalys. Imsys fortsätter dialogen med en internationell tillverkare av industriella lyftkranar angående ett pilotprojekt på flexibel hårdvara. I denna dialog övervägs ett partnerskap kring öppna gränssnitt (interface) som en del av produkten.

Mars

Imsys planerar att inleda samarbetet med flera olika kunder, en av dessa är exempelvis Veoneer och andra huvudmän inom ramen för MobilityXlab som är Chalmers utvecklingsorganisation inriktad på innovation inom svensk fordonsindustri. Imsys har tidigare haft kontakt med MobilityXlab, men nu finns ett helt annat intresse för ett samarbete då IM4000 och AI-acceleratorn är i slutfas.

April - juni

Imsys utvärderar att inleda samarbete med aktörer som valt att använda en teknikbas som heter RISC-V. Detta är en "open source" teknikbas som skapts för att frigöra halvledarindustrin från den dominans som halvledargiganten ARM Inc (Advanced RISC Machine) har.  Genom att anpassa bolagets teknik till RISC-V öppnas en större marknad. RISC-V är ett stort ekosystem där en litet och specialiserat företag som Imsys kan komma till sin rätt.

För mer information, vänligen kontakta:

Jonas Wærn

Verkställande Direktör, Imsys AB (Publ)

E-post:   jonas.waern@imsystech.com,  Mobil: 0703-228663

Imsys AB (publ) är ett svenskt AI-bolag. Bolaget utvecklar, designar och säljer en egenutvecklad flexibel mikroprocessor som historiskt använts för högspecialiserade tillämpningar. Detta har drastiskt ändrats under de senaste åren och numera finns kunderna inom artificiell intelligens, AI. Imsys kunder finns i hela den industrialiserade världen och är verksamma inom områdena rymdapplikationer, bildigenkänning i bilsäkerhetslösningar, säkerhetslösningar för lås och datorhallar, men även mobilkommunikation (5G), medicinsk bildanalys, blockchain-lösningar, dynamisk prissättning och applikationer som kräver massivt beräkningsarbete.

I Imsyskoncernen finns också företaget ForensIQ One som arbetar med digital forensik. 

Imsys.ai