Impala Nordic: ChargePanel – Stark start på året med goda tillväxtmöjligheter under 2024

Impala Nordic kommenterar ChargePanels senaste nyheter

Stark start på året med goda tillväxtmöjligheter under 2024
ChargePanel AB (publ) (“ChargePanel” eller “Bolaget”) fortsätter sin expansion och kommunicerade nyligen att Bolaget uppnått 10 000 uppkopplade laddpunkter, en ökning med 25 % jämfört med utgången av 2023. Bolaget fortsätter således sin tillväxtresa och prognosen är att nå 15 000 uppkopplade laddpunkter innan slutet av 2024.

Rapporten för det första kvartalet 2024 visade kraftig tillväxt, med en nettoomsättning uppgående till 3,5 MSEK (2 MSEK). Vår bedömning är att omsättningstillväxten kommer att fortsätta, primärt drivet av ett ökat antal uppkopplade laddpunkter. I övrigt bjöd det första kvartalet inte på några större överraskningar och rörelseresultatet uppgick till –3,1 MSEK. Likvida medel vid utgången av Q1 2024 uppgick till cirka 8,5 MSEK.

Läs hela bevakningskommentaren här

För mer information, vänligen kontakta:

Ylber Rexhepi, VD Impala Nordic
ylber@impalanordic.se
+46 (0) 76-034 55 03

Om Impala Nordic

Impala Nordic tillhandahåller bolagsanalys, bevakning och heltäckande IR-tjänster. Portföljen inkluderar noterade småbolag, där Impala Nordic agerar som en kommunikativ bro mellan bolagen och investerare. 

Materialet som upprättas av Impala Nordic är oberoende men finansierad. Detta innebär att Impala Nordic har erhållit betalning från uppdragsgivaren för att upprätta analys och bevakning, men inte kunnat påverka materialets innehåll.