Framgångsrikt produktevent för Lumito i Stockholm

Efter en framgångsrik dag på Convendum i Stockholm kan Lumito nu rapportera om ett lyckat produktevent som hölls den 25 april. Evenemanget genererade värdefull återkoppling och intresse från branschexperter och potentiella kunder.

Under dagen demonstrerades Lumitos SCIZYS-skanner live för första gången utanför bolagets egna lokaler, och besökarna fick en djupare inblick i hur SCIZYS och användningen av uppkonverterade nanopartiklar kan förbättra deras arbete med att analysera vävnadsprover. Flera deltagare önskade få testa egna vävnadsprover och biomarkörer med bolagets produkt.

Med tre sessioner som spände över dagen ledde evenemanget till många stimulerande diskussioner och överträffade våra förväntningar. Vi fick med oss flera värdefulla kontakter tillbaka till Lund för fortsatt samarbete och utveckling, som kanske kan leda till vår första kundinstallation, kommenterar Lumitos VD Mattias Lundin.

Produkteventet är en fortsättning på Lumitos tidigare road show, som initierades i februari förra året. Närvarande från Lumito var VD Mattias Lundin, Produkt Specialist Ola Andersson, Mjukvaruingenjör Adam Belfrage, och Marknadskoordinator Elin Lindh.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Mattias Lundin
e-post: ml@lumito.se
tel: +4676-868 45 09

Lumito

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknik vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer och forskare att finna cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi och först på en lansering av SCIZYS by Lumito för forskningslaboratorier. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www. lumito. se.
 
Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mangold Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Bifogade bilder
Bild Lumito Produktevent Stockholm 2024

Bifogade filer
Framgångsrikt produktevent för Lumito i Stockholm