Förvärvet av ELB Kraft AB avbryts

Vimab Group AB (publ) ("Vimab Group") ingick den 2 april 2024 en avsiktsförklaring med aktieägarna i ELB Kraft AB ("ELB" eller "Bolaget") avseende förvärv av 100 procent av aktierna i ELB. Bolagets aktieägare har beslutat att inte fortsätta förhandlingarna och därmed avbryts förvärvet.

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare till Vimab Group i samband med förvärv.

För ytterligare information kontakta:

Peter Fredell, CEO

peter.fredell@vimabgroup.com

+46 705 77 25 95

Anna Bonde, CFO

anna.bonde@vimabgroup.com

+46 733 54 71 34

Mangold Fondkommission AB är Vimab Groups Certified Adviser.

Viktig information

Denna information är sådan information som Vimab Group är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av ovanstående kontaktperson den 1 juli 2024 kl. 19.00 CEST.

 

Om Vimab Group AB (publ)

VIMAB GROUP AB (publ) är en industrikoncern bestående av tretton bolag verksamma inom energiservice-, industri- och miljöteknik. Företagets affärsidé är att leverera produkter och tjänster som tillför värde till våra kunder genom ökad säkerhet, förbättring av våra kunders arbetsmiljö samt underlättande av omställning till mer miljö- och energieffektiva verksamheter. Koncernen omsätter ca 350 MSEK och är noterade på Nasdaq First North Growth Market under kortnamnet VIMAB. VIMAB GROUP AB är verksamt både i Sverige och internationellt med siktet inställt på stark tillväxt, vilken skall nås genom såväl organisk tillväxt som genom bolagsförvärv.

Bifogade filer

Vimabgroup_pressrelease_20240701.pdf