Forskargrupp vid Tyndall National Institute har fått en artikel publicerad om användning av uppkonverterade nanopartiklar

En forskargrupp vid Tyndall National Institute i Cork, Irland, har fått en artikel publicerad i Biomedical Optics Express med titeln ”High contrast breast cancer biomarker semi-quantification and immunohistochemistry imaging using upconverting nanoparticles”. I forskningsstudien används Lumitos teknologi med uppkonverterade nanopartiklar (UCNPs).

I artikeln undersöks användningen av UCNPs för att särskilja olika nivåer av HER2 i CPA (control pellet arrays) och HER2-positiv bröstcancervävnad. Resultaten visar på ett bra semi-kvantitativt verktyg för HER2-bedömning av bröstcancervävnader.
 

- Vi ser positivt på att vår teknologi testas i olika typer av användningsområden och är glada över att resultaten i artikeln är lovande i jämförelse med traditionella referensmetoder, kommenterar VD Mattias Lundin.

 
Artikeln finns publicerad för att läsa här: https://opg.optica.org/boe/fulltext.cfm?uri=boe-15-2-900&id=545726

För ytterligare information, vänligen kontakta:

VD Mattias Lundin
e-post: ml@lumito.se
tel: +4676-868 45 09

Lumito

Lumito är specialiserat inom medicinsk teknik för digital patologi. Genom sin egenutvecklade och patenterade teknik vill Lumito ge vårdgivarna ett kraftfullt verktyg för att möta kraven på snabb och säker vävnadsdiagnostik i den individanpassade sjukvården. Tekniken möjliggör bilder med större kontrast där oväsentlig bakgrundsinformation sorteras bort, vilket gör det lättare för patologer och forskare att finna cancerindikationer. Tekniken som baseras på uppkonverterande nanopartiklar (UCNP - Up Converting Nano Particles) har förutsättningar att väsentligt förbättra diagnostiken av vävnadsprover genom högre kvalitet av analyserna och kortare analystider. Metoden har flera potentiella användningsområden, men i första hand har Lumito valt att fokusera på digital patologi och först på en lansering av SCIZYS by Lumito för forskningslaboratorier. Bolaget är en spinoff från en forskargrupp vid Lunds universitets avdelning för atomfysik och lasercentrum. www. lumito. se.
 
Aktien handlas på NGM Nordic SME, under namnet LUMITO och Mangold Fondkommission AB är bolagets Mentor.

Bifogade filer
Forskargrupp vid Tyndall National Institute har fått en artikel publicerad om användning av uppkonverterade nanopartiklar